1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

X2 Ngọc nạp trong 3 ngày từ 26/05

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Với mong muốn hỗ trợ quý bằng hữu tham gia những chặng đường hành tẩu tại lục giới, Hoa Thiên Cốt VNG quyết định mở lại hoạt động x2 Ngọc Nạp kể từ ngày 26/05/2016, chi tiết:

  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 26/05 - 23h59 ngày 28/05/2016.
  • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu nạp Ngọc mỗi ngày theo các gói sẽ được tặng thêm 100% số Ngọc.
Gói Ngọc muaNgọc tặng thêm
(1 ngày/lần)
100 Ngọc 100 Ngọc
250 Ngọc 250 Ngọc
500 Ngọc 500 Ngọc
1.000 Ngọc 1.000 Ngọc
2.500 Ngọc 2.500 Ngọc
5.000 Ngọc 5.000 Ngọc
8.000 Ngọc 8.000 Ngọc

Lưu ý

  • Bằng hữu xem chi tiết sự kiện tại Hoạt Động Đặc Sắc.
  • Có thể nạp Ngọc nhiều gói, mỗi gói đều nhận tặng thêm. Ví dụ: Nạp các gói 500 Ngọc và 100 Ngọc sẽ được nhận tặng thêm 500 Ngọc và 100 Ngọc.
  • Mỗi gói Ngọc chỉ nhận tặng thêm duy nhất 1 lần/ngày.
  • Cần nạp đúng gói Ngọc mới nhận được tặng thêm, không tính tích lũy Ngọc.
  • Có thể nhận cộng dồn với gói Ngọc tặng hiện có trong Hoa Thiên Cốt VNG.
  • Không áp dụng với các gói Thẻ Tháng và gói Thẻ Phúc Lợi.

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tiểu Cốt kính báo,