1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Tiêu phí nhận quà từ ngày 17/07

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Một vạn năm đạo pháp thống trị cửu châu, một ngàn năm Trường Lưu danh vang lục giới. Tam Thần chuyển thế, vạn pháp tiêu vong, luyện khí thập phương, hợp lực đánh bại. Từ ngày 17/07/2016, Hoa Thiên Cốt VNG sẽ khai mở hoạt động Tiêu Phí Nhận Quà để bằng hữu tham gia nâng cao thực lực:

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 ngày 17/07 - 23h59 ngày 19/07/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc tiêu phíVật phẩm
750 Ngọc
 • 3 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 3 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 3 Túi Khí Linh-Siêu
 • 2.000.000 Vàng
 • 1 Exp Đơn-Tẩy
 • 1 Exp Đơn-Luyện
 • 50 Thiên Thủy Trích
1.500 Ngọc
 • 10 Phách Tím (Chọn 2)
 • 10 Phách Cam (Chọn 2)
 • 5 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 5 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 10 Túi Khí Linh-Siêu
 • 50 Thiên Thủy Trích
 • 3.000.000 Vàng
3.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (Chọn 2)
 • 15 Phách Cam (Chọn 2)
 • 10 Đá Exp Lớn
 • 2 Exp Đơn-Tẩy
 • 2 Exp Đơn-Luyện
 • 4.000.000 Vàng
 • 100 Thiên Thủy Trích
 • 1 Đá Chuyển Hóa
6.500 Ngọc
 • 20 Phách Tím (Chọn 2)
 • 20 Phách Cam (Chọn 2)
 • 15 Đá Exp Lớn
 • 4 Exp Đơn-Tẩy
 • 4 Exp Đơn-Luyện
 • 200 Thiên Thủy Trích
 • 1 Sát Thương Bạo - Giảm Sát Thương (Cam)
 • 2 Đá Chuyển Hóa
10.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (Chọn 2)
 • 20 Phách Cam (Chọn 2)
 • 20 Đá Exp Lớn
 • 7 Exp Đơn-Tẩy
 • 7 Exp Đơn-Luyện
 • 300 Thiên Thủy Trích
 • 1 Kháng Bạo - Né Tránh (Cam)
 • 1 Bạo Kích - Phản Đòn(Cam)
16.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (Chọn 2)
 • 25 Phách Cam (Chọn 2)
 • 30 Đá Exp Lớn
 • 10 Exp Đơn-Tẩy
 • 10 Exp Đơn-Luyện
 • 2 Vé Bắt Thú X10
 • 2 Vé Trường Lưu X10
 • 400 Thiên Thủy Trích
 • 1 Sinh Lực - Chính Xác (Đỏ)
 • 1 Chính Xác - Phản Đòn (Đỏ/Cam)
24.000 Ngọc
 • 40 Phách Tím (Chọn 2)
 • 30 Phách Cam (Chọn 2)
 • 40 Đá Exp Lớn
 • 15 Exp Đơn-Tẩy
 • 15 Exp Đơn-Luyện
 • 3 Vé Bắt Thú X10
 • 3 Vé Trường Lưu X10
 • 600 Thiên Thủy Trích
 • 1 Sinh Lực - Bạo Kích (Đỏ)
 • 1 Tấn Công - Miễn Bạo (Đỏ)

Lưu ý

 • Bằng hữu xem chi tiết sự kiện tại Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.