1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Tiêu phí nhận quà chào mừng cập nhật 14/07

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Bản cập nhật Man Hoang Bí Cảnh sẽ xuất hiện vào ngày 14/07/2016, cùng với đó Hoa Thiên Cốt VNG xin giới thiệu đến bằng hữu hoạt động Tiêu Phí Nhận Quà hấp dẫn, chi tiết:

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 ngày 14/07 - 23h59 ngày 16/07/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc tiêu phíVật phẩm
750 Ngọc
 • 3 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 3 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 3 Túi Khí Linh-Siêu
 • 2.000.000 vàng
 • 1 EXP Đơn-Tẩy
 • 1 EXP Đơn-Luyện
 • 50 Thiên Thủy Trích
1.500 Ngọc
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 3.000.000 vàng
 • 5 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 5 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 10 Túi Khí Linh-Siêu
 • 50 Thiên Thủy Trích
3.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 10 Đá EXP Lớn
 • 2 EXP Đơn-Tẩy
 • 2 EXP Đơn-Luyện
 • 4.000.000 vàng
 • 100 Thiên Thủy Trích
 • 1 Đá Chuyển Hóa
6.500 Ngọc
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 15 Đá EXP Lớn
 • 4 EXP Đơn-Tẩy
 • 4 EXP Đơn-Luyện
 • 200 Thiên Thủy Trích
 • 1 Sát Thương Bạo - Giảm Sát Thương (Cam)
 • 1 Đá Chuyển Hóa
10.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 20 Đá EXP Lớn
 • 7 EXP Đơn-Tẩy
 • 7 EXP Đơn-Luyện
 • 300 Thiên Thủy Trích
 • 1 Kháng Bạo - Né Tránh (Cam)
 • 1 Bạo Kích - Phản Đòn (Cam)
16.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 30 Đá EXP Lớn
 • 10 EXP Đơn-Tẩy
 • 10 EXP Đơn-Luyện
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 2 Vé Trường Lưu x10
 • 400 Thiên Thủy Trích
 • 1 Sinh Lực - Chính Xác (Đỏ)
 • 1 Chính Xác - Phản Đòn (Đỏ/Cam)
24.000 Ngọc
 • 40 Phách Tím (chọn 2)
 • 30 Phách Cam (chọn 2)
 • 40 Đá EXP Lớn
 • 15 EXP Đơn-Tẩy
 • 15 EXP Đơn-Luyện
 • 3 Vé Bắt Thú x10
 • 3 Vé Trường Lưu x10
 • 600 Thiên Thủy Trích
 • 1 Sinh Lực - Bạo Kích (Đỏ)
 • 1 Tấn Công - Miễn Bạo (Đỏ)

Lưu ý

 • Bằng hữu xem chi tiết sự kiện tại Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.