1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Tiêu phí Ngọc nhận Đá Thôi Tinh phẩm chất 30

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Chúng tiên hữu đang tề tựu tại Trường Lưu chuẩn bị cho Đại Hội Tiên Kiếm sắp diễn ra. Đây là dịp bằng hữu có thể tự kiểm tra thực lực của mình, cũng như có thể bái kiến các vị tiên nhân pháp lực cao cường, nhận về nhiều bảo vệ quý giá.

Ngay bây giờ, quý bằng hữu hãy tham gia hoạt động Tiêu Phí Nhận Quà từ ngày 11/05/2016 để có thể cùng các vị tiên hữu nâng cao thực lực.

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 ngày 11/05 - 12h00 ngày 13/05/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc tiêu phíVật phẩmGhi chú
750 Ngọc
 • 5 Linh Phách Cam mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 10 Linh Phách Tím mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 1.000.000 Vàng
 • 1 EXP Đơn - Luyện
 • 1.000 Huyết Thạch
 • Linh Phách Tím chọn 2 trong các loại: Thanh Dương, Thập Nhất, Thượng Phiêu, Xuân Thu, Mạn Thiên, Vân Ế.
 • Linh Phách Cam mốc 750 Ngọc, 1.500 Ngọc và 3.500 Ngọc chọn 2 trong các loại: Tử Huân, Huyền Lãng, Khinh Thủy, Đông Phương, Vô Cấu, Đàn Phàm.
 • Linh Phách Cam mốc 6.500 Ngọc, 10.000 Ngọc và 16.000 Ngọc chọn 2 trong các loại: Huyền Nguyệt, Tử Họa, Đông Hoa, Linh Trùng, Mặc Băng.
 • Lò Luyện Đá Nhục Thu dùng để nâng cấp lên Đá Phong Nhuệ (phẩm chất 30 hệ Kim).
 • Các Lò Luyện khác dùng để nâng cấp Đá phẩm chất 26 lên Đá phẩm chất 28.
 • EXP Đơn - Luyện tăng 500 điểm Tu Luyện Linh sủng.
 • Túi Thể Lực mở nhận 15 Thể Lực Đơn và 15 Tu Hành Đơn.
1.500 Ngọc
 • 10 Linh Phách Cam mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 20 Linh Phách Tím mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 2.000.000 Vàng
 • 1 EXP Đơn - Luyện
 • 1 Túi Thể Lực
3.500 Ngọc
 • 15 Linh Phách Cam mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 30 Linh Phách Tím mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 3.000.000 Vàng
 • 1 EXP Đơn - Luyện
 • 1 Lò Luyện Đá Linh Nguyệt
6.500 Ngọc
 • 20 Linh Phách Cam mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 40 Linh Phách Tím mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 4.000.000 Vàng
 • 2 EXP Đơn - Luyện
 • 1 Lò Luyện Đá Lưỡng Nghi
10.000 Ngọc
 • 25 Linh Phách Cam mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 50 Linh Phách Tím mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 5.000.000 Vàng
 • 2 EXP Đơn - Luyện
 • 1 Lò Luyện Đá Thanh Long
16.000 Ngọc
 • 40 Linh Phách Cam mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 80 Linh Phách Tím mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 8.000.000 Vàng
 • 3 EXP Đơn - Luyện
 • 1 Lò Luyện Đá Nhục Thu
 • 1 Lò Luyện Đá Cuồng Loạn

Lưu ý

 • Bằng hữu xem chi tiết sự kiện tại Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tiểu Cốt kính báo,