1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Tham gia Sự kiện Cuối Tuần từ 27-29/05

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Nhằm hỗ trợ quý bằng hữu thuận tiện trên con đường tu tiên, Hoa Thiên Cốt VNG xin giới thiệu hoạt động Sự kiện Cuối Tuần từ ngày 27 - 29/05/2016, chi tiết:

 • Nạp tích lũy nhận quà HOT.
 • Tiêu phí nhận quà.

Hoa Thiên Cốt VNG

Nạp tích lũy nhận quà HOT

 • Thời gian: Từ 0h00 27/05 - 23h59 ngày 29/05/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Nạp tích lũy đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Ghi chú: Qua ngày sự kiện sẽ được tái lập lại từ đầu.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc nạpVật phẩm
250 Ngọc
 • 1.000.000 Vàng
 • 5 Rương Tẩy Luyện
500 Ngọc
 • 1 Túi Thế Lực
 • 2 EXP Đơn Luyện
 • 2 EXP Tẩy Luyện

Lưu ý

 • Có thể nạp nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Qua ngày sự kiện sẽ được tái lập lại từ đầu.
 • Sự kiện không tính Ngọc được tặng thêm, chỉ tính gói Ngọc mặc định của hệ thống. Ví dụ: Khi mua gói 250 Ngọc, trong lần nạp đầu tiên sẽ nhận được 500 Ngọc, nhưng sự kiện chỉ tính tích lũy 250 Ngọc mặc định.
 • Chỉ nhận phần thưởng 1 lần duy nhất.
 • Nạp mốc cao sẽ nhận tất cả các phần thưởng trước đó. Ví dụ: Nạp đạt mốc 500 Ngọc sẽ nhận được đồng thời phần thưởng mốc 250 Ngọc.

Tiêu phí nhận quà

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 27/05 - 23h59 ngày 29/05/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc tiêu phíVật phẩmGhi chú
750 Ngọc
 • 5 Rương Tẩy Luyện
 • 1.000.000 vàng
 • 100 Tinh Thiết
 • 1 Thuở Ban Đầu
 • 2 Hương Tấn Công-Cao
 • Linh Phách Tím chọn 2 trong các loại: Thanh Dương, Thập Nhất, Thượng Phiêu, Xuân Thu, Mạn Thiên, Vân Ế.
 • Linh Phách Cam mốc 1.500 Ngọc, 3.500 Ngọc và 6.500 Ngọc chọn 2 trong các loại: Khinh Thủy, Huyền Lãng, Tử Huân, Vô Cấu, Đàm Phàm, Đông Phương.
 • Linh Phách Cam mốc 10.000 Ngọc, 16.000 Ngọc và 24.000 Ngọc chọn 2 trong các loại: Thiên Mạch, Tử Họa, Huyền Nguyệt, Linh Trùng, Đông Hoa, Mặc Băng.
1.500 Ngọc
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 2.000.000 vàng
 • 200 Tinh Thiết
 • 1 Tình Nồng
 • 2 Hương Tấn Công-Cao
3.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 1 Đá Chuyển Hóa
 • 300 Tinh Thiết
 • 3.000.000 vàng
 • 1 EXP Đơn-Tẩy
 • 1 EXP Đơn-Luyện
6.500 Ngọc
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 1 Đá Chuyển Hóa
 • 400 Tinh Thiết
 • 4.000.000 vàng
 • 1 EXP Đơn-Tẩy
 • 1 EXP Đơn-Luyện
10.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 1 Đá Chuyển Hóa
 • 500 Tinh Thiết
 • 5.000.000 vàng
 • 2 EXP Đơn-Tẩy
 • 2 EXP Đơn-Luyện
16.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 1 Đá Chuyển Hóa
 • 600 Tinh Thiết
 • 6.000.000 vàng
 • 2 EXP Đơn-Tẩy
 • 2 EXP Đơn-Luyện
24.000 Ngọc
 • 40 Phách Tím (chọn 2)
 • 30 Phách Cam (chọn 2)
 • 2 Đá Chuyển Hóa
 • 700 Tinh Thiết
 • 7.000.000 vàng
 • 3 EXP Đơn-Tẩy
 • 3 EXP Đơn-Luyện

Lưu ý

 • Bằng hữu xem chi tiết sự kiện tại Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tiểu Cốt kính báo,