1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Sự kiện Tuần 5/06 xuất hiện nhiều Đá Thôi Tinh

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Nhằm tiếp tục mang đến cho quý bằng hữu những niềm vui mới trên hành trình phiêu lưu lục giới, Hoa Thiên Cốt xin giới thiệu Hoạt Động Tuần 5 - Tháng 06, chi tiết:

 • Tiêu Phí Nhận Quà.
 • Nạp Ngọc Nhận Quà.

Hoa Thiên Cốt VNG

Tiêu Phí Nhận Quà

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 ngày 23/06 - 23h59 ngày 25/06/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc tiêu phíVật phẩm
750 Ngọc
 • 3 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 3 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 3 Túi Khí Linh-Siêu
 • 3.000 Huyết Thạch
1.500 Ngọc
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 5 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 5 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 5 Túi Khí Linh-Siêu
 • 100 Tinh Thiết
 • 5 Rương Đồ Đỏ
3.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 200 Tinh Thiết
 • 20 Đá EXP Lớn
 • 2 EXP Đơn-Tẩy
 • 2 EXP Đơn-Luyện
 • 4.000.000 vàng
 • 1 Đá Chuyển Hóa
6.500 Ngọc
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 250 Tinh Thiết
 • 25 Đá EXP Lớn
 • 10 Rương Đồ Đỏ
 • 4 EXP Đơn-Tẩy
 • 4 EXP Đơn-Luyện
 • 1 Bộ Đá Thôi Tinh 26
10.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 300 Tinh Thiết
 • 30 Đá EXP Lớn
 • 7 EXP Đơn-Tẩy
 • 7 EXP Đơn-Luyện
 • 1 Bộ Đá Thôi Tinh 26
16.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 400 Tinh Thiết
 • 40 Đá EXP Lớn
 • 10 EXP Đơn-Tẩy
 • 10 EXP Đơn-Luyện
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 2 Vé Trường Lưu x10
 • 1 Bộ Đá Thôi Tinh 28
24.000 Ngọc
 • 40 Phách Tím (chọn 2)
 • 30 Phách Cam (chọn 2)
 • 500 Tinh Thiết
 • 50 Đá EXP Lớn
 • 15 EXP Đơn-Tẩy
 • 15 EXP Đơn-Luyện
 • 3 Vé Bắt Thú x10
 • 3 Vé Trường Lưu x10

Lưu ý

 • Bằng hữu xem chi tiết sự kiện tại Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.

Nạp Ngọc Nhận Quà

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 ngày 23/06 - 23h59 ngày 25/06/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Nạp tích lũy đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc nạpVật phẩm
500 Ngọc
 • 5 Phách Tím (chọn 2)
 • 5 Phách Cam (chọn 2)
 • 3 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 3 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 3 Túi Khí Linh-Siêu
 • 1.000.000 vàng
 • 1 Đá Chuyển Hóa
1.000 Ngọc
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 5 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 5 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 10 Túi Khí Linh-Siêu
 • 2.000.000 vàng
 • 2 Đá Chuyển Hóa
2.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 10 Rương Đồ đỏ
 • 6 Rương dây chuyền
 • 6 Rương nhẫn
 • 3.000.000 vàng
 • 1 Bộ Đá 26 (Công-Sát Thương)
5.000 Ngọc
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 2 Vé Trường Lưu x10
 • 4.000.000 vàng
 • 1 Bộ Đá 28 (Công-Sát Thương)
 • 20 Túi Khí Linh-Siêu
8.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 2 Vé Trường Lưu x10
 • 6.000.000 vàng
 • 1 Bộ Đá 30 (Công-Sát Thương)
 • 30 Túi Khí Linh-Siêu
16.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 30 Phách Cam (chọn 2)
 • 5 Vé Bắt Thú x10
 • 5 Vé Trường Lưu x10
 • 8.000.000 vàng
 • 1 Bộ Rương Nâng Cấp Đá Thôi Tinh 30 - 32 (Công-Sát Thương)
 • 40 Túi Khí Linh-Siêu
 • 50 Niên Thú - Siêu

Lưu ý

 • Có thể nạp nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Sự kiện không tính Ngọc được tặng thêm, chỉ tính gói Ngọc mặc định của hệ thống. Ví dụ: Khi mua gói 100 Ngọc, trong lần nạp đầu tiên sẽ nhận được 200 Ngọc, nhưng sự kiện chỉ tính tích lũy 100 Ngọc mặc định.
 • Chỉ nhận phần thưởng 1 lần duy nhất.
 • Nạp mốc cao sẽ nhận tất cả các phần thưởng trước đó.

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tiểu Cốt kính báo,