1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Sự kiện Cuối Tuần từ ngày 17/06

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Nhằm tiếp tục mang đến cho quý bằng hữu những niềm vui mới trên hành trình phiêu lưu lục giới, Hoa Thiên Cốt xin giới thiệu Sự Kiện Cuối Tuần từ ngày 17/06/2016, chi tiết:

 • Tiêu Phí Nhận Quà.
 • Nạp Ngọc Nhận Quà.
 • Nạp Nhỏ Nhận Quà To.

Hoa Thiên Cốt VNG

Tiêu Phí Nhận Quà

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 17/06 - 23h59 ngày 19/06/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc tiêuVật phẩm
750 Ngọc
 • 3 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 3 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 3 Túi Khí Linh-Siêu
 • 10 Đá EXP Lớn
 • 1 EXP Đơn-Tẩy
 • 1 EXP Đơn-Luyện
1.500 Ngọc
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 5 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 5 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 5 Túi Khí Linh-Siêu
 • 100 Tinh Thiết
 • 10 Đá EXP Lớn
3.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 200 Tinh Thiết
 • 20 Đá EXP Lớn
 • 1 Vé Bắt Thú x10
 • 2 EXP Đơn-Tẩy
 • 2 EXP Đơn-Luyện
6.500 Ngọc
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 300 Tinh Thiết
 • 30 Đá EXP Lớn
 • 1 Vé Bắt Thú x10
 • 10 Rương Đồ Đỏ
 • 3 EXP Đơn-Tẩy
 • 3 EXP Đơn-Luyện
10.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 400 Tinh Thiết
 • 40 Đá EXP Lớn
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 4 EXP Đơn-Tẩy
 • 4 EXP Đơn-Luyện
16.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 500 Tinh Thiết
 • 50 Đá EXP Lớn
 • 3 Vé Bắt Thú x10
 • 6 EXP Đơn-Tẩy
 • 6 EXP Đơn-Luyện
24.000 Ngọc
 • 40 Phách Tím (chọn 2)
 • 30 Phách Cam (chọn 2)
 • 600 Tinh Thiết
 • 60 Đá EXP Lớn
 • 100 Tu Luyện Đơn
 • 100 Tẩy Luyện Đơn
 • 3 Vé Bắt Thú x10
 • 10 EXP Đơn-Tẩy
 • 10 EXP Đơn-Luyện

Lưu ý

 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.

Nạp Ngọc Nhận Quà

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 17/06 - 23h59 ngày 19/06/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Nạp tích lũy đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc nạpVật phẩm
500 Ngọc
 • 5 Phách Tím (chọn 2)
 • 5 Phách Cam (chọn 2)
 • 3 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 3 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 3 Túi Khí Linh-Siêu
 • 1.000.000 vàng
1.000 Ngọc
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 5 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 5 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 10 Túi Khí Linh-Siêu
 • 2.000.000 vàng
2.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 10 Rương Đồ Đỏ
 • 6 Rương Dây Chuyền
 • 6 Rương Nhẫn Đỏ
 • 3.000.000 vàng
5.000 Ngọc
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 2 Vé Trường Lưu x10
 • 3 .000.000 vàng
 • 2 EXP - Đơn Tẩy
 • 2 EXP - Đơn Luyện
8.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 2 Vé Trường Lưu x10
 • 5.000.000 vàng
 • 5 EXP - Đơn Tẩy
 • 5 EXP - Đơn Luyện
16.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 30 Phách Cam (chọn 2)
 • 5 Vé Bắt Thú x10
 • 5 Vé Trường Lưu x10
 • 8.000.000 vàng
 • 10 EXP - Đơn Tẩy
 • 10 EXP - Đơn Luyện

Lưu ý

 • Có thể nạp nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Sự kiện không tính Ngọc được tặng thêm, chỉ tính gói Ngọc mặc định của hệ thống. Ví dụ: Khi mua gói 100 Ngọc, trong lần nạp đầu tiên sẽ nhận được 200 Ngọc, nhưng sự kiện chỉ tính tích lũy 100 Ngọc mặc định.
 • Nạp mốc cao sẽ nhận tất cả các phần thưởng trước đó. Ví dụ: Nạp đạt mốc 250 Ngọc sẽ nhận được đồng thời phần thưởng mốc 100 Ngọc.

Nạp nhỏ nhận quà to

 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 17/06 - 23h59 ngày 19/06/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Nạp tích lũy đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Ghi chú: Sự kiện qua ngày tái lập lại từ đầu.
Mốc nạpVật phẩm
250 Ngọc
 • 2.000.000 Vàng
 • 300 Tinh Thiết
500 Ngọc
 • 1 Đá Chuyển Hóa
 • 30 Tu Luyện Đơn
 • 30 Đá Tẩy Luyện

Lưu ý

 • Có thể nạp nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Sự kiện không tính Ngọc được tặng thêm, chỉ tính gói Ngọc mặc định của hệ thống. Ví dụ: Khi mua gói 250 Ngọc, trong lần nạp đầu tiên sẽ nhận được 500 Ngọc, nhưng sự kiện chỉ tính tích lũy 250 Ngọc mặc định.
 • Chỉ nhận phần thưởng 1 lần duy nhất.

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tiểu Cốt kính báo,