1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Siêu hấp dẫn các sự kiện Tuần 3 - Tháng 6

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Nhằm tiếp tục mang đến cho quý bằng hữu những niềm vui mới trên hành trình phiêu lưu lục giới, Hoa Thiên Cốt xin giới thiệu Hoạt Động Tuần 3 - Tháng 06, chi tiết:

 • Linh Sủng Siêu.
 • Tiêu Phí Nhận Quà.
 • X3 Ngọc nạp.

Hoa Thiên Cốt VNG

Linh Sủng Siêu

Nhằm bổ sung chiến lực cho giải đấu Hào Kiệt Trường Lưu nên Linh Sủng Siêu sẽ có điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc ngắn hơn, hi vọng quý bằng hữu sẽ nhanh chóng sở hữu những linh phách cực quý dưới đây:

Thời gianLinh Sủng siêu
0h00 ngày 15/06
- 23h59 ngày 16/06
Sư phụ Thiên Mạch
0h00 ngày 17/06
- 23h59 ngày 18/06
Bạch Tử Họa

 

Tiêu Phí Nhận Quà

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 14/06 - 23h59 ngày 16/06/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc tiêu phíVật phẩm
750 Ngọc
 • 3 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 3 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 3 Túi Khí Linh-Siêu
 • 2 100 vạn vàng
 • 1 EXP Đơn-Tẩy
 • 1 EXP Đơn-Luyện
1.500 Ngọc
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 5 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 5 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 5 Túi Khí Linh-Siêu
 • 100 Tinh Thiết
 • 5 Rương Đồ Đỏ
3.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 200 Tinh Thiết
 • 4.000.000 vàng
 • 1 Vé Bắt Thú x10
 • 2 EXP Đơn-Tẩy
 • 2 EXP Đơn-Luyện
6.500 Ngọc
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 300 Tinh Thiết
 • 6.000.000 vàng
 • 1 Vé Bắt Thú x10
 • 10 Rương Đồ Đỏ
 • 2 EXP Đơn-Tẩy
 • 2 EXP Đơn-Luyện
10.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 400 Tinh Thiết
 • 7.000.000 vàng
 • 1 Vé Bắt Thú x10
 • 3 EXP Đơn-Tẩy
 • 3 EXP Đơn-Luyện
 • 20 Dị Hủ Lệnh
16.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 500 Tinh Thiết
 • 9.000.000 vàng
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 4 EXP Đơn-Tẩy
 • 4 EXP Đơn-Luyện
 • 30 Dị Hủ Lệnh
24.000 Ngọc
 • 40 Phách Tím (chọn 2)
 • 30 Phách Cam (chọn 2)
 • 600 Tinh Thiết
 • 11.000.000 vàng
 • 200 Tu Luyện Đơn
 • 200 Tẩy Luyện Đơn
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 5 EXP Đơn-Tẩy
 • 5 EXP Đơn-Luyện
 • 40 Dị Hủ Lệnh

Lưu ý

 • Bằng hữu xem chi tiết sự kiện tại Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.

X3 Ngọc nạp

 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 14/06 - 23h59 ngày 16/06/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu nạp Ngọc mỗi ngày theo các gói sẽ được tặng thêm 200% số Ngọc.
 • Ghi chú: Sự kiện qua ngày tái lập lại từ đầu.
Gói Ngọc muaNgọc tặng thêm
(1 ngày/lần)
100 Ngọc 200 Ngọc
250 Ngọc 500 Ngọc
500 Ngọc 1.000 Ngọc
1.000 Ngọc 2.000 Ngọc
2.500 Ngọc 5.000 Ngọc
5.000 Ngọc 10.000 Ngọc
8.000 Ngọc 16.000 Ngọc

Lưu ý

 • Có thể nạp Ngọc nhiều gói, mỗi gói đều nhận tặng thêm. Ví dụ: Nạp các gói 500 Ngọc và 100 Ngọc sẽ được nhận tặng thêm 1.000 Ngọc và 200 Ngọc.
 • Mỗi gói mỗi ngày chỉ có thể nhận quà 1 lần.
 • Cần nạp đúng gói Ngọc mới nhận được tặng thêm, không tính tích lũy Ngọc.
 • Có thể nhận cộng dồn với gói Ngọc tặng hiện có trong Hoa Thiên Cốt VNG.
 • Không áp dụng với các gói Thẻ Tháng và gói Thẻ Phúc Lợi.