1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Rương Nội Đơn xuất hiện trong Sự kiện cuối tuần

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Nhằm tiếp tục mang đến cho quý bằng hữu những niềm vui mới trên hành trình phiêu lưu lục giới, Hoa Thiên Cốt xin giới thiệu Hoạt Động Cuối Tuần, chi tiết:

 • Tiêu Phí Nhận Quà.
 • X3 Ngọc Nạp.

Tiêu Phí Nhận Quà

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 ngày 23/07 - 23h59 ngày 25/07/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc tiêu phíVật phẩm
750 Ngọc
 • 3 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 3 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 3 Túi Khí Linh-Siêu
 • 2.000.000 Vàng
 • 1 Exp Đơn-Tẩy
 • 1 Exp Đơn-Luyện
 • 50 Thiên Thủy Trích
1.500 Ngọc
 • 10 Phách Tím (Chọn 2)
 • 10 Phách Cam (Chọn 2)
 • 5 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 5 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 10 Túi Khí Linh-Siêu
 • 50 Thiên Thủy Trích
 • 3.000.000 Vàng
3.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (Chọn 2)
 • 15 Phách Cam (Chọn 2)
 • 10 Đá Exp Lớn
 • 2 Exp Đơn-Tẩy
 • 2 Exp Đơn-Luyện
 • 4.000.000 Vàng
 • 100 Thiên Thủy Trích
 • 5 Rương Đồ Đỏ
 • 1 Rương Nội Đơn Tím-Cực
6.500 Ngọc
 • 20 Phách Tím (Chọn 2)
 • 20 Phách Cam (Chọn 2)
 • 15 Đá Exp Lớn
 • 4 Exp Đơn-Tẩy
 • 4 Exp Đơn-Luyện
 • 200 Thiên Thủy Trích
 • 10 Rương Đồ Đỏ
 • 500 Linh Khí 5
 • 2 Rương Nội Đơn Tím-Cực
10.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (Chọn 2)
 • 20 Phách Cam (Chọn 2)
 • 20 Đá Exp Lớn
 • 7 Exp Đơn-Tẩy
 • 7 Exp Đơn-Luyện
 • 300 Thiên Thủy Trích
 • 2 Rương Nội Đơn Tím-Cực
 • 2 Rương Nội Đơn Cam-Cực
16.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (Chọn 2)
 • 25 Phách Cam (Chọn 2)
 • 30 Đá Exp Lớn
 • 10 Exp Đơn-Tẩy
 • 10 Exp Đơn-Luyện
 • 2 Vé Bắt Thú X10
 • 2 Vé Trường Lưu X10
 • 400 Thiên Thủy Trích
 • 4 Rương Nội Đơn Cam-Cực
24.000 Ngọc
 • 40 Phách Tím (Chọn 2)
 • 30 Phách Cam (Chọn 2)
 • 40 Đá Exp Lớn
 • 15 Exp Đơn-Tẩy
 • 15 Exp Đơn-Luyện
 • 3 Vé Bắt Thú X10
 • 3 Vé Trường Lưu X10
 • 600 Thiên Thủy Trích
 • 3 Rương Nội Đơn Đỏ-Cực

Lưu ý

 • Bằng hữu xem chi tiết sự kiện tại Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.

X3 Ngọc Nạp

 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 23/07 - 23h59 ngày 25/07/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu nạp Ngọc mỗi ngày theo các gói sẽ được tặng thêm 200% số Ngọc.
 • Ghi chú: Hoạt động qua ngày sẽ tái lập.
Gói Ngọc muaNgọc tặng thêm
(1 ngày/lần)
100 Ngọc 200 Ngọc
250 Ngọc 500 Ngọc
500 Ngọc 1.000 Ngọc
1.000 Ngọc 2.000 Ngọc
2.500 Ngọc 5.000 Ngọc
5.000 Ngọc 10.000 Ngọc
8.000 Ngọc 16.000 Ngọc

Lưu ý

 • Có thể nạp Ngọc nhiều gói, mỗi gói đều nhận tặng thêm. Ví dụ: Nạp các gói 500 Ngọc và 100 Ngọc sẽ được nhận tặng thêm 500 Ngọc và 100 Ngọc.
 • Cần nạp đúng gói Ngọc mới nhận được tặng thêm, không tính tích lũy Ngọc.
 • Có thể nhận cộng dồn với gói Ngọc tặng hiện có trong Hoa Thiên Cốt VNG.
 • Không áp dụng với các gói Thẻ Tháng và gói Thẻ Phúc Lợi.