1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Quà tặng và hoạt động Nạp Ngọc mừng phiên bản mới

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Phiên bản Tráng Chí Trường Lưu đã được cập nhật thành công với nhiều tính năng mới gửi đến quý bằng hữu. Để chào mừng phiên bản mới, cũng như giúp con đường phiêu lưu lục giới thêm phần thú vị, Hoa Thiên Cốt VNG gửi đến các hoạt động như sau:

Quà tặng mừng phiên bản

 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 20/04 - 23h59 ngày 21/04/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu đăng nhập vào Hoa Thiên Cốt VNG sẽ nhận được một phần quà nhỏ hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết: 2 Vé Trường Lưu, 5 Tu Luyện Đơn.

Nạp Ngọc nhận quà mừng phiên bản

Hoa Thiên Cốt VNG

 • Thời gian: Từ 17h00 ngày 19/04 - 23h59 ngày 21/04/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Nạp tích lũy đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc nạpVật phẩm 
500 Ngọc
 • 10 Tu Hành Đơn - Lớn
 • 10 Thể Lực Đơn - Lớn
 • 1.000.000 Vàng
 • 5 Vé Bắt Thú
-
1.000 Ngọc
 • 20 Linh Phách Tím
 • 2.000.000 Vàng
 • 1 Thời Trang Nhẫn Giả - Vũ Khí
 • 7 Vé Bắt Thú
 • Linh Phách Tím chọn 1 trong 6 loại: Thập Nhất, Thượng Phiêu, Thanh Dương, Mạn Thiên, Vân Ế, Xuân Thu
2.500 Ngọc
 • 10 Linh Phách Cam
 • 1 Thời Trang Nhẫn Giả - Áo
 • 5 Tu Luyện Đơn
 • 12 Vé Bắt Thú
 • Linh Phách Cam mốc 2.500 Ngọc, 5.000 Ngọc chọn 1 trong 5 loại: Tử Huân, Khinh Thủy, Huyền Lãng, Mặc Băng, Đông Phương.
5.000 Ngọc
 • 16 Linh Phách Cam
 • 900 Tinh Thiết
 • 20 Túi Khí Linh - Lớn
 • 10 Tu Luyện Đơn
8.000 Ngọc
 • 25 Linh Phách Cam
 • 1 Bộ Đá Phẩm Chất 19
 • 1 Đá Chuyển Hóa
 • 20 Tu Luyện Đơn
 • Linh Phách Cam mốc 8.000 Ngọc, 16.000 Ngọc chọn 1 trong 6 loại: Tử Huân, Khinh Thủy, Huyền Lãng, Mặc Băng, Đông Phương, Linh Trùng
 • Đá Chuyển Hóa dùng để chuyển bộ trang bị phẩm chất Đỏ.
 • Đá Phẩm Chất 19 và 22 chỉ có 4 loại: Thủy, Hỏa, Mộc, Thổ.
 • Vé Bắt Thú dùng để đổi 1 lượt miễn phí Linh Sủng Siêu.
16.000 Ngọc
 • 50 Linh Phách Cam
 • 1.100 Tinh Thiết
 • Bộ Đá Phẩm Chất 22
 • 30 Tu Luyện Đơn