1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Nhiều Thiên Thủy Trích xuất hiện trong sự kiện tuần

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Nhằm tiếp tục mang đến cho quý bằng hữu những niềm vui mới trên hành trình phiêu lưu lục giới, Hoa Thiên Cốt xin giới thiệu Hoạt Động Tuần 1 - Tháng 07, chi tiết:

 • Tiêu Phí Nhận Quà.
 • Nạp Ngọc Nhận Quà.

Hoa Thiên Cốt VNG

Tiêu Phí Nhận Quà

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 ngày 05/07 - 23h59 ngày 07/07/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc tiêu phíVật phẩm
750 Ngọc
 • 3 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 3 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 3 Túi Khí Linh-Siêu
 • 2.000.000 vàng
 • 1 EXP Đơn-Tẩy
 • 1 EXP Đơn-Luyện
1.500 Ngọc
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 5 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 5 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 10 Túi Khí Linh-Siêu
 • 5 Rương Nhân Hoàng
3.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 10 Túi Khí Linh-Siêu
 • 10 Đá EXP Lớn
 • 2 EXP Đơn-Tẩy
 • 2 EXP Đơn-Luyện
 • 4.000.000 vàng
 • 5 Rương Yêu Thần
6.500 Ngọc
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 15 Túi Khí Linh-Siêu
 • 15 Đá EXP Lớn
 • 5 Rương Dị Hủ
 • 4 EXP Đơn-Tẩy
 • 4 EXP Đơn-Luyện
 • 200 Thiên Thủy Trích
 • 1 Kim Cô Bổng (Vàng)
10.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 20 Túi Khí Linh-Siêu
 • 20 Đá EXP Lớn
 • 7 EXP Đơn-Tẩy
 • 7 EXP Đơn-Luyện
 • 300 Thiên Thủy Trích
 • 1 Tề Thiên (Vàng)
16.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 30 Túi Khí Linh-Siêu
 • 30 Đá EXP Lớn
 • 10 EXP Đơn-Tẩy
 • 10 EXP Đơn-Luyện
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 2 Vé Trường Lưu x10
 • 400 Thiên Thủy Trích
24.000 Ngọc
 • 40 Phách Tím (chọn 2)
 • 30 Phách Cam (chọn 2)
 • 40 Túi Khí Linh-Siêu
 • 40 Đá EXP Lớn
 • 15 EXP Đơn-Tẩy
 • 15 EXP Đơn-Luyện
 • 3 Vé Bắt Thú x10
 • 3 Vé Trường Lưu x10
 • 500 Thiên Thủy Trích

Lưu ý

 • Bằng hữu xem chi tiết sự kiện tại Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.

Nạp Ngọc Nhận Quà

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 ngày 05/07 - 23h59 ngày 07/07/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Nạp tích lũy đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc nạpVật phẩm
500 Ngọc
 • 5 Phách Tím (chọn 2)
 • 5 Phách Cam (chọn 2)
 • 3 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 3 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 3 Túi Khí Linh-Siêu
 • 1.000.000 vàng
 • 100 Thiên Thủy Trích
1.000 Ngọc
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 5 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 5 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 10 Túi Khí Linh-Siêu
 • 2.000.000 vàng
 • 200 Thiên Thủy Trích
2.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 10 Rương Đồ Đỏ
 • 6 Rương Dây Chuyền
 • 6 Rương Nhẫn
 • 3.000.000vàng
 • 1 Bộ Đá 28 (Công)
5.000 Ngọc
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 2 Vé Trường Lưu x10
 • 4.000.000 vàng
 • 1 Bộ Rương Nâng cấp Đá 28 lên 30
 • 20 Túi Khí Linh-Siêu
8.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 2 Vé Trường Lưu x10
 • 6.000.000 vàng
 • 1 Bộ Đá 30 (Công)
 • 30 Túi Khí Linh-Siêu
16.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 30 Phách Cam (chọn 2)
 • 5 Vé Bắt Thú x10
 • 5 Vé Trường Lưu x10
 • 8.000.000 vàng
 • 1 Bộ Rương Nâng cấp Đá 30 lên 32
 • 40 Túi Khí Linh-Siêu
 • 50 Niên Thú - Siêu

Lưu ý

 • Có thể nạp nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Sự kiện không tính Ngọc được tặng thêm, chỉ tính gói Ngọc mặc định của hệ thống. Ví dụ: Khi mua gói 100 Ngọc, trong lần nạp đầu tiên sẽ nhận được 200 Ngọc, nhưng sự kiện chỉ tính tích lũy 100 Ngọc mặc định.
 • Chỉ nhận phần thưởng 1 lần duy nhất.
 • Nạp mốc cao sẽ nhận tất cả các phần thưởng trước đó.

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tiểu Cốt kính báo,