1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Nhận Đá Thôi Tinh trong sự kiện tuần từ 05/08

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Nhằm tạo điều kiện giúp quý bằng hữu có cơ hội nhận được Bộ Đá Thôi Tinh dễ dàng, tăng cao lực chiến, Tiểu Cốt xin giới thiệu 2 hoạt động mới cực kỳ hấp dẫn:

 • Nạp Ngọc nhận quà.
 • Tiêu phí nhận quà.

Nạp Ngọc nhận quà

 • Thời gian: Từ ngày 0h00 ngày 05/08 - 23h59 ngày 06/08/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi khi các bằng hữu nạp Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đủ các mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng cực kỳ hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc NạpQuà
500
 • 05 Phách Tím (chọn 2)
 • 05 Phách Cam (chọn 2)
 • 03 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 03 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 1.000.000 vàng
 • 10 Đá Tẩy Luyện
 • 01 Rương Đá Thôi Tinh 26-30
1.000
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 05 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 05 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 2.000.000 vàng
 • 01 Rương Đá Thôi Tinh 26-30
2.500
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 05 Rương Dị Hủ
 • 05 Rương Nhân Hoàng
 • 05 Rương Yêu Thần
 • 02 EXP Đơn-Tẩy
 • 02 Rương Đá Thôi Tinh 26-30
5.000
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 01 Vé Bắt Thú x10
 • 01 Vé Trường Lưu x10
 • 30 Túi Khí Linh - Siêu
 • 01 Bộ Rương Up Đá 30 - 32
 • 03 EXP Đơn-Luyện
 • 03 EXP Đơn-Tẩy
 • 02 Rương Nội Đơn Cam-Cực
8.000
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 02 Vé Bắt Thú x10
 • 02 Vé Trường Lưu x10
 • 6.000.000 vàng
 • 01 Bộ Đá 30 (Công)
 • 01 Bộ Rương Up Đá 30 - 32
 • 400 Tinh Thiết
 • 40 Túi Khí Linh - Siêu
 • 03 Rương Nội Đơn Cam-Cực
12.000
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 30 Phách Cam (chọn 2)
 • 03 Vé Bắt Thú x10
 • 03 Vé Trường Lưu x10
 • 7.000.000 vàng
 • 01 Bộ Rương Up Đá 32 - 34
 • 500 Tinh Thiết
 • 50 Túi Khí Linh - Siêu
 • 02 Rương Nội Đơn Đỏ-Cực

Tiêu phí nhận quà

 • Thời gian: Từ ngày 0h00 ngày 05/08 - 23h59 ngày 06/08/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc TiêuQuà
750
 • 03 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 03 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 03 Túi Khí Linh-Siêu
 • 2.000.000 vàng
 • 10 Đá Tẩy Luyện
1.500
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 05 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 05 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 10 Túi Khí Linh-Siêu
 • 2.000.000 vàng
 • 20 Đá Tẩy Luyện
3.500
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 10 Đá EXP Lớn
 • 400 Tinh Thiết
 • 05 Rương Đồ Đỏ
 • 02 Rương Dây Chuyền Đỏ
 • 15 Rương Thần Hóa
6.500
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 15 Đá EXP Lớn
 • 10 Rương Đồ Đỏ
 • 500 Linh Khí 5
 • 02 Rương Nhẫn Đỏ
 • 02 Rương Dây Chuyền Đỏ
 • 15 Rương Thần Hóa
10.000
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 20 Đá EXP Lớn
 • 01 Bộ Đá Thôi Tinh cấp 26
 • 20 Rương Thần Hóa
 • 500 Linh Khí 5
 • 01 Bộ thời trang Hàn Vực Hiệp
16.000
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 30 Đá EXP Lớn
 • 02 Vé Bắt Thú x10
 • 02 Vé Trường Lưu x10
 • 01 Bộ Đá Thôi Tinh cấp 28
 • 30 Rương Thần Hóa

Lưu ý

 • Bằng hữu xem chi tiết các sự kiện tại mục Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.
Mọi thắc mắc về Hoa Thiên Cốt - VNG, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.