1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Nạp ngọc cuối tuần nhận quà hấp dẫn

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Nhằm tiếp tục mang đến cho quý bằng hữu những niềm vui mới trên hành trình phiêu lưu lục giới, Hoa Thiên Cốt xin giới thiệu Nạp Ngọc Cuối Tuần từ ngày 16/07/2016, chi tiết:

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 ngày 16/07 - 23h59 ngày 17/07/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu  Nạp Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc nạpVật phẩm
500 Ngọc
 • 5 Phách Tím (chọn 2)
 • 5 Phách Cam (chọn 2)
 • 3 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 3 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 100 Tinh Thiết
 • 1.000.000 vàng
 • 100 Thiên Thủy Trích
1.000 Ngọc
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 5 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 5 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 200 Tinh Thiết
 • 2.000.000 vàng
 • 200 Thiên Thủy Trích
2.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 10 Rương đỏ
 • 6 Rương dây chuyền
 • 6 Rương nhẫn
 • 3.000.000 vàng
 • 1 Bộ Đá 30 (Công)
5.000 Ngọc
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 2 Vé Trường Lưu x10
 • 4 100 vạn vàng
 • 1 Bộ Rương Nâng cấp Đá 30 lên 32
 • 300 Tinh Thiết
 • 30 Túi Khí Linh - Siêu
8.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 2 Vé Trường Lưu x10
 • 6.000.000 vàng
 • 1 Bộ Đá 30 (Công)
 • 1 Bộ Rương Nâng cấp Đá 30 lên 32
 • 400 Tinh Thiết
12.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 30 Phách Cam (chọn 2)
 • 3 Vé Bắt Thú x10
 • 3 Vé Trường Lưu x10
 • 7.000.000 vàng
 • 1 Bộ Rương Nâng cấp Đá 32 lên 34
 • 500 Tinh Thiết
 • 1 Sinh Lực - Bạo Kích (Đỏ)

Lưu ý

 • Bằng hữu xem chi tiết sự kiện tại Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.