1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Hoạt động Tuần 4 - Tháng 6 từ 17/06

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Nhằm tiếp tục mang đến cho quý bằng hữu những niềm vui mới trên hành trình phiêu lưu lục giới, Hoa Thiên Cốt xin giới thiệu Hoạt Động Tuần 4 - Tháng 06, chi tiết:

 • X2 Ngọc nạp.
 • Tiêu Phí Nhận Quà.

Hoa Thiên Cốt VNG

X2 Ngọc nạp

 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 20/06 - 23h59 ngày 22/06/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu nạp Ngọc mỗi ngày theo các gói sẽ được tặng thêm 100% số Ngọc.
 • Ghi chú: Sự kiện qua ngày tái lập lại từ đầu.
Gói Ngọc muaNgọc tặng thêm
(1 ngày/lần)
100 Ngọc 100 Ngọc
250 Ngọc 250 Ngọc
500 Ngọc 500 Ngọc
1.000 Ngọc 1.000 Ngọc
2.500 Ngọc 2.500 Ngọc
5.000 Ngọc 5.000 Ngọc
8.000 Ngọc 8.000 Ngọc

Lưu ý

 • Có thể nạp Ngọc nhiều gói, mỗi gói đều nhận tặng thêm. Ví dụ: Nạp các gói 500 Ngọc và 100 Ngọc sẽ được nhận tặng thêm 500 Ngọc và 100 Ngọc.
 • Cần nạp đúng gói Ngọc mới nhận được tặng thêm, không tính tích lũy Ngọc.
 • Có thể nhận cộng dồn với gói Ngọc tặng hiện có trong Hoa Thiên Cốt VNG.
 • Không áp dụng với các gói Thẻ Tháng và gói Thẻ Phúc Lợi.

Tiêu Phí Nhận Quà

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 20/06 - 23h59 ngày 22/06/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc tiêu phíVật phẩm
750 Ngọc
 • 3 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 3 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 3 Túi Khí Linh-Siêu
 • 2 100 vạn vàng
 • 1 EXP Đơn-Tẩy
 • 1 EXP Đơn-Luyện
1.500 Ngọc
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 5 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 5 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 5 Túi Khí Linh-Siêu
 • 100 Tinh Thiết
 • 5 Rương Đồ Đỏ
3.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 200 Tinh Thiết
 • 20 Đá EXP Lớn
 • 2 EXP Đơn-Tẩy
 • 2 EXP Đơn-Luyện
 • 4.000.000 vàng
 • 1 Đá chuyển hóa
6.500 Ngọc
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 250 Tinh Thiết
 • 25 Đá EXP Lớn
 • 10 Rương Đồ Đỏ
 • 3 EXP Đơn-Tẩy
 • 3 EXP Đơn-Luyện
 • 5.000.000 vàng
 • 1 Vũ Khí Kiếm Hiệp (Lam)
10.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 300 Tinh Thiết
 • 30 Đá EXP Lớn
 • 4 EXP Đơn-Tẩy
 • 4 EXP Đơn-Luyện
 • 8.000.000 vàng
 • 1 Áo Kiếm Hiệp (Lam)
16.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 400 Tinh Thiết
 • 40 Đá EXP Lớn
 • 6 EXP Đơn-Tẩy
 • 6 EXP Đơn-Luyện
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 2 Vé Trường Lưu x10
 • 1 Vũ Khí Rừng (Lam)
24.000 Ngọc
 • 40 Phách Tím (chọn 2)
 • 30 Phách Cam (chọn 2)
 • 500 Tinh Thiết
 • 50 Đá EXP Lớn
 • 10 EXP Đơn-Tẩy
 • 10 EXP Đơn-Luyện
 • 3 Vé Bắt Thú x10
 • 3 Vé Trường Lưu x10
 • 1 Áo Rừng (Lam)

Lưu ý

 • Bằng hữu xem chi tiết sự kiện tại Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.