1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Hoạt động Cuối Tuần từ ngày 31/07

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Nhằm mang đến cho quý bằng hữu những trải nghiệm hấp dẫn trên con đường phiêu lưu lục giới, Hoa Thiên Cốt VNG tiếp tục gửi đến Hoạt động Cuối Tuần từ ngày 31/07/2016, chi tiết:

 • Nạp Ngọc Nhận Quà.
 • Tiêu Phí Nhận Quà.

Nạp Ngọc nhận quà

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 31/07 - 23h59 ngày 01/08/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Nạp tích lũy đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc nạpVật phẩm
500 Ngọc
 • 5 Phách Tím (chọn 2)
 • 5 Phách Cam (chọn 2)
 • 3 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 3 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 100 Tinh Thiết
 • 1.000.000 Vàng
 • 100 Thiên Thủy Trích
1.000 Ngọc
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 5 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 5 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 200 Tinh Thiết
 • 2.000.000 Vàng
 • 1 Bộ Ngọc 26 (Sinh Mệnh)
2.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 5 Rương Dị Hủ
 • 5 Rương Yêu Thần
 • 5 Rương Nhân Hoàng
 • 3.000.000 Vàng
 • 1 Bộ Ngọc 30 (Sinh Mệnh)
 • 2 Ruong Nội Đơn Tím-Cực
5.000 Ngọc
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 2 Vé Trường Lưu x10
 • 4.000.000 Vàng
 • 1 Bộ Rương Nâng Cấp Đá 30 - 32 (Sinh Mệnh)
 • 300 Tinh Thiết
 • 30 Túi Khí Linh - Siêu
 • 2 Rương Nội Đơn Cam-Cực
8.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 2 Vé Trường Lưu x10
 • 6.000.000 Vàng
 • 1 Bộ Đá 30 (Công)
 • 1 Bộ Rương Nâng Cấp Đá 30 - 32
 • 400 Tinh Thiết
 • 30 Túi Khí Linh - Siêu
 • 3 Rương Nội Đơn Cam - Cực
12.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 30 Phách Cam (chọn 2)
 • 3 Vé Bắt Thú x10
 • 3 Vé Trường Lưu x10
 • 7.000.000 Vàng
 • 1 Bộ Rương Nâng Cấp Đá 32 - 34
 • 500 Tinh Thiết
 • 50 Túi Khí Linh - Siêu
 • 2 Rương Nội Đơn Đỏ - Cực

Lưu ý

 • Bằng hữu xem chi tiết sự kiện tại Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.

Tiêu Ngọc Nhận Quà

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 31/07 - 23h59 ngày 01/08/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc tiêuVật phẩm
750 Ngọc
 • 3 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 3 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 3 Túi Khí Linh-Siêu
 • 2.000.000 Vàng
 • 1 EXP Đơn-Tẩy
 • 1 EXP Đơn-Luyện
 • 50 Thiên Thủy Trích
1.500 Ngọc
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 5 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 5 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 5 Túi Khí Linh-Siêu
 • 50 Thiên Thủy Trích
 • 3.000.000 Vàng
3.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 10 Đá EXP Lớn
 • 2 EXP Đơn-Tẩy
 • 2 EXP Đơn-Luyện
 • 4.000.000 Vàng
 • 100 Thiên Thủy Trích
 • 5 Rương Đồ Đỏ
 • 1 Rương Nội Đơn Tím-Cực
6.500 Ngọc
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 15 Đá EXP Lớn
 • 4 EXP Đơn-Tẩy
 • 4 EXP Đơn-Luyện
 • 200 Thiên Thủy Trích
 • 10 Rương Đồ Đỏ
 • 500 Linh Khí 5
 • 2 Rương Nội Đơn Tím-Cực
10.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 20 Đá EXP Lớn
 • 7 EXP Đơn-Tẩy
 • 7 EXP Đơn-Luyện
 • 300 Thiên Thủy Trích
 • 2 Rương Nội Đơn Tím-Cực
 • 2 Rương Nội Đơn Cam-Cực
16.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 30 Đá EXP Lớn
 • 10 EXP Đơn-Tẩy
 • 10 EXP Đơn-Luyện
 • 2 Vé Bắt Thú x10
 • 2 Vé Trường Lưu x10
 • 400 Thiên Thủy Trích
 • 4 Rương Nội Đơn Cam-Cực

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tiểu Cốt kính báo,