1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Đổi thời trang cùng chuỗi sự kiện mới!

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Nhân sự kiện vùng đất mới S35 - Thuyên Thiên Liên ra mắt, Tiểu Cốt xin mang đến chuỗi sự kiện mới đầy hấp dẫn với những phần thưởng vô cùng giá trị. Thông tin chi tiết kính mời quý bằng hữu theo dõi bên dưới.

Thu thập thời trang Đại Thánh

 • Thời gian: Từ 00h00 ngày 02/11 đến 23h59 ngày 04/11/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các bằng hữu tại các máy chủ S01 đến S34 thu thập Vớ Dũng Cảm và các bằng hữu tại máy chủ mới S35 thu thập Bánh Thập Cẩm (Lớn) để đổi các thời trang hấp dẫn.
 • Cách thức thu thập

Đối với các máy chủ S01 đến S34

Cách thứcGiới hạn
Trong tính năng Đổi:
01 Đá Cẩm Sắt + 01 Đá Bàn Mộc = 01 Vớ Dũng Cảm
05 Cái/Ngày
Mua tại Cửa Hàng:
Dưới 10 Vớ Dũng Cảm: 100 Ngọc/Cái
Từ Vớ Dũng Cảm thứ 11 trở lên: 200 Ngọc/Cái
22 Cái/Ngày
Tham gia Tính Năng Bí Cảnh Trường Lưu – Bí Cảnh VIP có tỉ lệ rơi cao hơn Bí Cảnh TL reset mỗi 2 ngày

Đối với máy chủ mới S35

Cách thứcGiới hạn
Trong tính năng Đổi:
01 Đá Cẩm Sắt + 01 Đá Bàn Mộc = 01 Bánh Thập Cẩm (Lớn)
05 Bánh/Ngày
Mua tại Cửa Hàng:
Dưới 10 Bánh Thập Cẩm (Lớn): 100 Ngọc/Bánh
Từ Bánh Thập Cẩm (Lớn) thứ 11 trở lên: 200 Ngọc/Bánh
22 Bánh/Ngày
Tham gia Tính Năng Bí Cảnh Trường Lưu – Bí Cảnh VIP có tỉ lệ rơi cao hơn Bí Cảnh TL reset mỗi 2 ngày

 • Đổi Quà hấp dẫn:

Vật PhẩmSố lượng
Bánh Thập Cẩm (Lớn)/ Vớ Dũng Cảm
Rương đồ đỏ 02
Rương Dây Chuyền Đỏ 03
Rương Nhẫn Đỏ 03
Khả Khả 02
Nam Nam 02
02 Hắc Thiết Bảo Đồ 01
10 Phách Linh 01
10 Hồn Thạch 01
10 Đá Tẩy Luyện 01
10 Tu Luyện Đơn 01
Thời Trang Học Trò 15
Thời Trang Thiên Sứ 24
Thời Trang Đại Thánh 30
 • Ngoài ra, bằng hữu tại máy chủ S35 có thể sử dụng Bánh Thập Cẩm (Lớn) hoặc bằng hữu tại các máy chủ S01 đến S34 sử dụng Vớ Dũng Cảm để nhận trực tiếp các phần quà gồm:
Quà sử dụng Vớ Dũng Cảm
30 Ngọc
05 Linh Khí cấp 2 - thường
05 Thiên Thủy Trích
50.000 Vàng
Quà sử dụng Bánh Thập Cẩm (Lớn)
04 Thể Lực Đơn - Lớn
03 Thể Lực Đơn - Vừa
02 Tu Hành Đơn - Lớn
150 Tinh Thiết
300.000 Vàng

Lưu ý

 • Chi tiết xem tại Shop Đổi

X3 Ngọc nạp

 • Thời gian: Từ 00h00 ngày 02/11 đến 23h59 ngày 04/11/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu nạp Ngọc mỗi ngày theo các gói sẽ được tặng thêm 200% số Ngọc.
 • Ghi chú: Hoạt động qua ngày sẽ tái lập.
Gói Ngọc muaNgọc tặng thêm
(1 ngày/lần)
100 Ngọc 200 Ngọc
250 Ngọc 500 Ngọc
500 Ngọc 1.000 Ngọc
1.000 Ngọc 2.000 Ngọc
2.500 Ngọc 5.000 Ngọc
5.000 Ngọc 10.000 Ngọc
8.000 Ngọc 16.000 Ngọc

Nạp Tích Lũy mỗi ngày

 • Thời gian: Từ 00h00 ngày 02/11 đến 23h59 ngày 04/11/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi khi các bằng hữu nạp Ngọc tại Hoa Thiên Cốt VNG đủ các mốc sẽ nhận được phần thưởng Bánh Thập Cẩm hoặc Vớ Dũng Cảm tương ứng với các máy chủ.
 • Đối với các máy chủ từ S01 đến S34
Số NgọcQuà
100 Ngọc 01 Vớ Dũng Cảm
250 Ngọc 02 Vớ Dũng Cảm
500 Ngọc 03 Vớ Dũng Cảm
 • Đối với máy chủ mới S35
Số NgọcQuà
100 Ngọc 01 Bánh Thập Cẩm (Lớn)
250 Ngọc 02 Bánh Thập Cẩm (Lớn)
500 Ngọc 03 Bánh Thập Cẩm (Lớn)

Lưu ý

 • Số Ngọc nạp sẽ được làm mới khi qua ngày.

Tiêu phí nhận quà

 • Thời gian: Từ 00h00 ngày 02/11 đến 23h59 ngày 04/11/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc tại Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng cho các máy chủ từ S01 đến S34:
Mốc TiêuQuà
750
 • 03 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 03 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 05 Hắc Thiết Bảo Đồ
 • 10 Tu Luyện Đơn
 • 10 Đá Tẩy Luyện
1.500
 • 10 Phách Tím (Chọn 2)
 • 10 Phách Cam (Chọn 2)
 • 05 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 05 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 10 Túi Khí Linh-Siêu
 • 02 Vớ Dũng Cảm
 • 01 Đá Chuyển Hóa
3.500
 • 15 Phách Tím (Chọn 2)
 • 15 Phách Cam (Chọn 2)
 • 10 Đá Exp Lớn
 • 15 Hắc Thiết Bảo Đồ
 • 03 Vớ Dũng Cảm
 • 01 Rương Nội Đơn Cam - Cực
 • 15 Rương Thần Hóa
6.500
 • 20 Phách Tím (Chọn 2)
 • 20 Phách Cam (Chọn 2)
 • 15 Đá Exp Lớn
 • 10 Rương Đồ Đỏ
 • 01 Rương Nội Đơn Cam - Cực
 • 02 Rương Nhẫn Đỏ
 • 02 Rương Dây Chuyền Đỏ
 • 20 Rương Thần Hóa
10.000
 • 25 Phách Tím (Chọn 2)
 • 20 Phách Cam (Chọn 2)
 • 20 Đá Exp Lớn
 • 01 Rương Nội Đơn Đỏ - Cực
 • 25 Rương Thần Hóa
 • 20 Thiên Thánh Linh Phách
 • 500 Linh Khí 5
16.000
 • 30 Phách Tím (Chọn 2)
 • 25 Phách Cam (Chọn 2)
 • 30 Đá Exp Lớn
 • 02 Vé Bắt Thú X10
 • 02 Vé Trường Lưu X10
 • 01 Bộ Đá 30 - Thủ
 • 30 Rương Thần Hóa
24.000
 • 40 Phách Tím (Chọn 2)
 • 30 Phách Cam (Chọn 2)
 • 40 Đá Exp Lớn
 • 03 Vé Bắt Thú X10
 • 03 Vé Trường Lưu X10
 • 01 Bộ Nâng Cấp Đá Thủ 30 đến 32
 • 40 Rương Thần Hóa
 • Phần thưởng cho máy chủ mới S35:
Mốc TiêuQuà
750
 • 03 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 03 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 05 Hắc Thiết Bảo Đồ
 • 10 Tu Luyện Đơn
 • 10 Đá Tẩy Luyện
1.500
 • 10 Phách Tím (Chọn 2)
 • 10 Phách Cam (Chọn 2)
 • 05 Thể Lực Đơn-Tinh
 • 05 Tu Hành Đơn-Tinh
 • 10 Túi Khí Linh-Siêu
 • 02 Bánh Thập Cẩm (Lớn)
 • 01 Đá Chuyển Hóa
3.500
 • 15 Phách Tím (Chọn 2)
 • 15 Phách Cam (Chọn 2)
 • 10 Đá Exp Lớn
 • 15 Hắc Thiết Bảo Đồ
 • 03 Bánh Thập Cẩm (Lớn)
 • 01 Rương Nội Đơn Cam - Cực
 • 15 Rương Thần Hóa
6.500
 • 20 Phách Tím (Chọn 2)
 • 20 Phách Cam (Chọn 2)
 • 15 Đá Exp Lớn
 • 10 Rương Đồ Đỏ
 • 01 Rương Nội Đơn Cam - Cực
 • 02 Rương Nhẫn Đỏ
 • 02 Rương Dây Chuyền Đỏ
 • 20 Rương Thần Hóa
10.000
 • 25 Phách Tím (Chọn 2)
 • 20 Phách Cam (Chọn 2)
 • 20 Đá Exp Lớn
 • 01 Rương Nội Đơn Đỏ - Cực
 • 25 Rương Thần Hóa
 • 20 Thiên Thánh Linh Phách
 • 500 Linh Khí 5
16.000
 • 30 Phách Tím (Chọn 2)
 • 25 Phách Cam (Chọn 2)
 • 30 Đá Exp Lớn
 • 02 Vé Bắt Thú X10
 • 02 Vé Trường Lưu X10
 • 01 Bộ Đá 30 - Thủ
 • 30 Rương Thần Hóa
24.000
 • 40 Phách Tím (Chọn 2)
 • 30 Phách Cam (Chọn 2)
 • 40 Đá Exp Lớn
 • 03 Vé Bắt Thú X10
 • 03 Vé Trường Lưu X10
 • 01 Bộ Nâng Cấp Đá Thủ 30 đến 32
 • 40 Rương Thần Hóa

Lưu ý

 • Bằng hữu xem chi tiết các sự kiện tại mục Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.
Mọi thắc mắc về Hoa Thiên Cốt - VNG, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.