1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

21/05: Tiêu phí tự chọn Vũ Khí Đỏ

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Chúng tiên hữu đang tề tựu tại Trường Lưu chuẩn bị cho Đại Hội Tiên Kiếm sắp diễn ra. Đây là dịp bằng hữu có thể tự kiểm tra thực lực của mình, cũng như có thể bái kiến các vị tiên nhân pháp lực cao cường, nhận về nhiều bảo vệ quý giá.

Ngay bây giờ, quý bằng hữu hãy tham gia hoạt động Tiêu Phí Nhận Quà từ ngày 21/05/2016 để có thể cùng các vị tiên hữu nâng cao thực lực.

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 ngày 21/05 - 23h59 ngày 23/05/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc tiêu phíVật phẩmGhi chú
750 Ngọc
 • 1 Túi Thể Lực
 • 10 Túi khí Linh Siêu
 • 50 Tinh Thiết
 • 1.000.000 vàng
 • 1 Thuở Ban Đầu
 • Linh Phách Tím chọn 2 trong các loại: Thanh Dương, Thập Nhất, Thượng Phiêu, Xuân Thu, Mạn Thiên, Vân Ế.
 • Linh Phách Cam mốc 1.500 Ngọc, 3.500 Ngọc và 6.500 Ngọc chọn 2 trong các loại: Khinh Thủy, Huyền Lãng, Tử Huân, Vô Cấu, Đàm Phàm, Đông Phương
 • Linh Phách Cam mốc 10.000 Ngọc, 16.000 Ngọc và 24.000 Ngọc chọn 2 trong các loại: Thiên Mạch, Tử Họa, Huyền Nguyệt, Linh Trùng, Đông Hoa, Mặc Băng.
 • Túi Thể Lực mở nhận 15 Thể Lực Đơn và 15 Tu Hành Đơn.
 • Lò Luyện Đá Nhục Thu dùng để nâng cấp lên Đá Phong Nhuệ (phẩm chất 30 hệ Kim).
 • Các Lò Luyện khác dùng để nâng cấp Đá phẩm chất 26 thành Đá phẩm chất 28.
1.500 Ngọc
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 1 Vũ Khí đỏ (tùy chọn)
 • 100 Tinh Thiết
 • 500 Huyết Thạch
3.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 1 Túi Thể Lực
 • 200 Tinh Thiết
 • 1 EXP Đơn-Tẩy
 • 1 EXP Đơn-Luyện
6.500 Ngọc
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 1 Lò Luyện Linh Nguyệt
 • 300 Tinh Thiết
 • 1 Vũ Khí đỏ (tùy chọn)
 • 1 EXP Đơn-Tẩy
 • 1 EXP Đơn-Luyện
10.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 1 Lò Luyện Lưỡng Nghi
 • 400 Tinh Thiết
 • 1 Túi Thể Lực
 • 2 EXP Đơn-Tẩy
 • 2 EXP Đơn-Luyện
16.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 25 Phách Cam (chọn 2)
 • 1 Lò Luyện Thanh Long
 • 500 Tinh Thiết
 • 1 Vũ Khí Đỏ (tùy chọn)
 • 2 EXP Đơn-Tẩy
 • 2 EXP Đơn-Luyện
24.000 Ngọc
 • 40 Phách Tím (chọn 2
 • 30 Phách Cam (chọn 2)
 • 1 Lò Luyện Nhục Thu
 • 1 Lò Luyện Cuồng Loạn
 • 600 Tinh Thiết
 • 3 EXP Đơn-Tẩy
 • 3 EXP Đơn-Luyện

Lưu ý

 • Bằng hữu xem chi tiết sự kiện tại Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tiểu Cốt kính báo,