1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

18/05: Tiêu phí nhận quà hấp dẫn

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Chúng tiên hữu đang tề tựu tại Trường Lưu chuẩn bị cho Đại Hội Tiên Kiếm sắp diễn ra. Đây là dịp bằng hữu có thể tự kiểm tra thực lực của mình, cũng như có thể bái kiến các vị tiên nhân pháp lực cao cường, nhận về nhiều bảo vệ quý giá.

Ngay bây giờ, quý bằng hữu hãy tham gia hoạt động Tiêu Phí Nhận Quà từ ngày 18/05/2016 để có thể cùng các vị tiên hữu nâng cao thực lực.

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 ngày 18/05 - 23h59 ngày 20/05/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc tiêu phíVật phẩmGhi chú
750 Ngọc
 • 1 Túi Thể Lực
 • 1.000.000 Vàng
 • 200 Huyết Thạch
 • 1 Rương Tẩy Luyện
 • 15 Túi Linh Khí
 • Linh Phách Tím chọn 2 trong các loại: Thanh Dương, Thập Nhất, Thượng Phiêu, Xuân Thu, Mạn Thiên, Vân Ế.
 • Linh Phách Cam mốc 1.500 Ngọc, 3.500 Ngọc và 6.500 Ngọc chọn 2 trong các loại: Đàn Phàm, Vô Cấu, Mặc Băng, Đông Phương.
 • Linh Phách Cam mốc 10.000 Ngọc, 16.000 Ngọc và 24.000 Ngọc chọn 2 trong các loại: Tử Họa, Huyền Nguyệt, Linh Trùng, Đông Hoa.
 • Túi Thể Lực mở nhận 15 Thể Lực Đơn và 15 Tu Hành Đơn.
 • Lò Luyện Đá Nhục Thu dùng để nâng cấp lên Đá Phong Nhuệ (phẩm chất 30 hệ Kim).
1.500 Ngọc
 • 10 Phách Tím (chọn 2)
 • 10 Phách Cam (chọn 2)
 • 2.000.000 Vàng
 • 200 Huyết Thạch
 • 2 Rương Tẩy Luyện
3.500 Ngọc
 • 15 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 3.000.000 Vàng
 • 400 Huyết Thạch
 • 3 Rương Tẩy Luyện
6.500 Ngọc
 • 20 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 4.000.000 Vàng
 • 400 Huyết Thạch
 • 4 Rương Tẩy Luyện
10.000 Ngọc
 • 25 Phách Tím (chọn 2)
 • 15 Phách Cam (chọn 2)
 • 5.000.000 Vàng
 • 600 Huyết Thạch
 • 2 EXP Đơn-Tẩy
 • 2 EXP Đơn-Luyện
16.000 Ngọc
 • 30 Phách Tím (chọn 2)
 • 20 Phách Cam (chọn 2)
 • 6.000.000 Vàng
 • 600 Huyết Thạch
 • 2 EXP Đơn-Tẩy
 • 2 EXP Đơn-Luyện
24.000 Ngọc
 • 40 Phách Tím (chọn 2)
 • 30 Phách Cam (chọn 2)
 • 7.000.000 Vàng
 • 800 Huyết Thạch
 • 4 EXP Đơn-Tẩy
 • 4 EXP Đơn-Luyện
 • 1 Lò Luyện Nhục Thu

Lưu ý

 • Bằng hữu xem chi tiết sự kiện tại Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tiểu Cốt kính báo,