1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

14/06: Nhiều thay đổi Trường Lưu Bảo Khố

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Bảo Khố Trường Lưu là một tính năng được nhiều bằng hữu yêu thích với chỉ cần một may mắn nhỏ có thể thay đổi khí vận, một bước thăng tiên. Đúng theo lộ trình cập nhật, Bảo Khố Trường Lưu một lần nữa được thay đổi từ 0h00 ngày 14/06/2016, chi tiết như sau:

  • Tăng số lượng mảnh đỏ lên x2.
  • Thay Túi Khí Linh-Lớn thành Túi Khí Linh-Siêu.
  • Bỏ Hoa Hồng, tăng số lượng Dị Hủ Lệnh lên 15, thêm đá EXP - Lớn.
  • Đổi Đá Thôi Tinh cấp 28 thành đá thôi tinh cấp 30.
  • Đổi Đá Thôi Tinh cấp 18 - 20 thành đá Thôi Tinh cấp 22 - 24.
  • Phần thưởng top: đổi Rương Thú Cam thành Rương Linh Phách

Hoa Thiên Cốt VNG

Hi vọng với các thay đổi trên, quý bằng hữu sẽ có thêm nhiều vui vẻ trên con đường chinh phụ hành trình lục giới/

Tiểu Cốt kính báo.