1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

08/05: Tiêu phí Ngọc nhận quà hấp dẫn

Tin tức  | 


Quý bằng hữu thân mến,

Chúng tiên hữu đang tề tựu tại Trường Lưu chuẩn bị cho Đại Hội Tiên Kiếm sắp diễn ra. Đây là dịp bằng hữu có thể tự kiểm tra thực lực của mình, cũng như có thể bái kiến các vị tiên nhân pháp lực cao cường, nhận về nhiều bảo vệ quý giá.

Ngay bây giờ, quý bằng hữu hãy tham gia hoạt động Tiêu Phí Nhận Quà từ ngày 08/05/2016 để có thể cùng các vị tiên hữu nâng cao thực lực.

 • Thời gian hoạt động: Từ 0h00 ngày 08/05 - 12h00 ngày 10/05/2016.
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bằng hữu Tiêu phí Ngọc trong Hoa Thiên Cốt VNG đạt các mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Phần thưởng chi tiết:
Mốc tiêu phíMáy chủ S1 - S15Máy chủ S16 - S21
750 Ngọc
 • 10 Túi Khí Linh - Lớn
 • 10 Tu Hành Đơn - Lớn
 • 100 Tinh Thiết
 • 1 Rương Đồ Đỏ
 • 500 Linh Khí 4
 • 6 Rương Tẩy Luyện
 • 10 Túi Khí Linh - Lớn
 • 10 Tu Hành Đơn - Lớn
 • 100 Tinh Thiết
 • 1 Rương Đồ Đỏ
 • 500 Linh Khí 4
 • 6 Rương Tẩy Luyện
 • 1.000.000 Vàng
1.500 Ngọc
 • 15 Thể Lực Đơn - Lớn
 • 1.000 Huyết Thạch
 • 200 Tinh Thiết
 • 2 Rương Đồ Đỏ
 • 500 Linh Khí 4
 • 7 Rương Tẩy Luyện
 • 15 Thể Lực Đơn - Lớn
 • 1.000 Huyết Thạch
 • 200 Tinh Thiết
 • 2 Rương Đồ Đỏ
 • 500 Linh Khí 4
 • 7 Rương Tẩy Luyện
 • 2.000.000 Vàng
3.500 Ngọc
 • 10 Linh Phách Cam
 • 10 Linh Phách Tím mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 300 Tinh Thiết
 • 10 Túi Khí Linh Lớn
 • 3 Rương Đồ Đỏ
 • 500 Linh Khí 4
 • 14 Rương Tẩy Luyện
 • 10 Linh Phách Cam
 • 10 Linh Phách Tím mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 300 Tinh Thiết
 • 4 Rương Đồ Đỏ
 • 500 Linh Khí 4
 • 14 Rương Tẩy Luyện
 • 3.000.000 Vàng
6.500 Ngọc
 • 15 Linh Phách Cam
 • 20 Linh Phách Tím mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 400 Tinh Thiết
 • 10 Túi Khí Linh Lớn
 • 4 Rương Đồ Đỏ
 • 500 Linh Khí 4
 • 15 Rương Tẩy Luyện
 • 15 Linh Phách Cam
 • 20 Linh Phách Tím mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 400 Tinh Thiết
 • 4 Rương Đồ Đỏ
 • 500 Linh Khí 4
 • 15 Rương Tẩy Luyện
 • 4.000.000 Vàng
10.000 Ngọc
 • 20 Linh Phách Cam
 • 25 Linh Phách Tím mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 500 Tinh Thiết
 • 10 Túi Khí Linh Lớn
 • 5 Rương Đồ Đỏ
 • 500 Linh Khí 4
 • 18 Rương Tẩy Luyện
 • 20 Linh Phách Cam
 • 25 Linh Phách Tím mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 500 Tinh Thiết
 • 2 Rương Dây Chuyền Đỏ
 • 2 Rương Nhẫn Đỏ
 • 500 Linh Khí 4
 • 18 Rương Tẩy Luyện
 • 5.000.000 Vàng
16.000 Ngọc
 • 30 Linh Phách Cam
 • 50 Linh Phách Tím mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 600 Tinh Thiết
 • 10 Túi Khí Linh Lớn
 • 6 Rương Đồ Đỏ
 • 500 Linh Khí 4
 • 20 Rương Tẩy Luyện
 • 30 Linh Phách Cam
 • 50 Linh Phách Tím mỗi loại (chọn 2 loại)
 • 600 Tinh Thiết
 • 3 Rương Dây Chuyền Đỏ
 • 3 Rương Nhẫn Đỏ
 • 500 Linh Khí 4
 • 20 Rương Tẩy Luyện
 • 6.000.000 Vàng

Lưu ý

 • Linh Phách Tím chọn trong các loại: Thanh Dương, Thập Nhất, Thượng Phiêu, Xuân Thu, Mạn Thiên, Vân Ế.
 • Linh Phách Cam chọn trong các loại: Đông Hoa, Khinh Thủy, Huyền Lãng, Mặc Băng, Đàn Phàm, Vô Cấu, Đông Phương.
 • Linh Phách Tím mốc 3.500 khi chọn sẽ chọn 2 loại linh phách, mỗi loại 10 linh phách. Tương tự với mốc 6.500 Ngọc, 10.000 Ngọc và 16.000 Ngọc.
 • Rương Đồ Đỏ mở nhận 1 trang bị Đỏ (mũ, áo, giày, vũ khí, yêu trạc) ngẫu nhiên. Rương Dây Chuyền Đỏ và Rương Nhẫn Đỏ mở nhận bộ ngẫu nhiên.
 • Rương Tẩy Luyện mở ngẫu nhiên 1 Rương Đá Tẩy Luyện hoặc 1 Rương Tu Luyện Đơn. Rương Đá Tẩy Luyện mở nhận ngẫu nhiên từ 2 - 5 Đá Tẩy Luyện, dùng để tẩy luyện trang bị. Rương Tu Luyện Đơn mở nhận ngẫu nhiên từ 2 - 5 Tu Luyện Đơn, dùng cho linh sủng tu luyện.
 • Bằng hữu xem chi tiết sự kiện tại Hoạt Động Đặc Sắc.
 • Có thể tiêu phí Ngọc nhiều lần, chỉ cần có thể đạt đủ mốc điều kiện.
 • Mỗi mốc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.
 • Tích lũy mốc cao, có thể nhận các mốc thấp hơn.

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tiểu Cốt kính báo,