1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Nhân vật & Linh Sủng

 • HOA THIÊN CỐT

  Độ khó
  60
  Tầm đánh
  70
 • ĐẤU NGÂM PHONG

  Độ khó
  75
  Tầm đánh
  30
  • Nguyệt Li Sầu: Ném Nguyệt Luân về phía trước gây sát thương
  • Ám Liệm: Tăng khả năng đánh thường và phạm vi công kích
  • Lăng Ba Tung: Ném Nguyệt Luân cản mục tiêu và nhảy lùi
  • Nguyệt Hoa Vũ: Xoay tròn gây sát thương cho mục tiêu xung quanh
 • LAM TOÁI NGUYỆT

  Độ khó
  85
  Tầm đánh
  55
  • Nguyệt Li Sầu: Ném Nguyệt Luân về phía trước gây sát thương
  • Ám Liệm: Tăng khả năng đánh thường và phạm vi công kích
  • Lăng Ba Tung: Ném Nguyệt Luân cản mục tiêu và nhảy lùi
  • Nguyệt Hoa Vũ: Xoay tròn gây sát thương cho mục tiêu xung quanh
DANH SÁCH LINH SỦNG