1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

LINH TRÙNG

Phẩm chất : Cam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [14.690]
Sát thương: [626]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Phóng 3 Quang cầu về phía trước gây sát thương.
Trùng Quấy Nhiễu Trùng Quấy Nhiễu
Linh sủng cấp 15 mở. Triệu hồi dây leo tấn công gây sát thương và định thân.
Tiên Vụ Tiên Vụ
Linh sủng cấp 30 mở. Giúp bản thân và đồng đội tăng 99% né tránh.
Mẹ Cốt Đầu Mẹ Cốt Đầu
Người chơi cấp 25 học. Giảm sát thương phải chịu từ địch, tăng sát thương phe ta.
Giới thiệu linh sủng

Linh trùng của Dị Hủ Các, được sinh ra từ nước mắt phượng hoàng và máu của Hoa Thiên Cốt, nên coi nàng là mẹ, lại coi Đông Phương Úc Khanh là cha. Về sau được hóa thành người và có cảm tình với Lạc Thập Nhất. Cuối cùng bị Nghê Mạn Thiên bức hại, vì thế làm Hoa Thiên Cốt phẩn uất, phá vỡ sức mạnh chuyển thế Yêu Thần.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 65.808 SL và 2.253 sát thương
2 Tăng 98.716 SL và 2.629 sát thương
3 Tăng 131.620 SL và 3.004 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 3.460 SL
4 Tăng 164.528 SL và 3.380 sát thương
5 Tăng 197.432 SL và 3.756 sát thương
6 Tăng 230.336 SL và 4.131 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 6.920 SL
7 Tăng 263.244 SL và 4.507 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 15% né tránh
8 Tăng 296.148 SL và 4.882 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 13.840 SL
9 Tăng 493.584 SL và 7.887 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 17.300 SL
10 Tăng 542.940 SL và 8.451 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 20% né tránh
11 Tăng 592.296 SL và 9.013 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 24.220 SL
12 Tăng 641.656 SL và 9.577 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 27.680 SL
13 Tăng 691.012 SL và 10.140 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 35% né tránh
14 Tăng 760.112 SL và 11.154 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 33.493 SL
15 Tăng 836.124 SL và 12.269 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 80% chính xác
16 Tăng 919.736 SL và 13.497 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 40.526 SL
17 Tăng 1.011.712 SL và 14.846 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 10% Hút SL
18 Tăng 1.112.880 SL và 16.331 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 49.037 SL