1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

BẠCH TỬ HỌA

Phẩm chất : Cam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [6.902]
Sát thương: [1.815]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Phóng kiếm băng về phía trước gây sát thương.
Đoạn Niệm Tâm Đoạn Niệm Tâm
Linh sủng cấp 15 mở. Gọi mưa kiếm tấn công mục tiêu đồng thời đánh ngã.
Phong Sương Kiếm Phong Sương Kiếm
Linh sủng cấp 30 mở. Triệu hồi 2 thanh kiếm hỗ trợ chiến đấu.
Tâm Thương Sinh Tâm Thương Sinh
Người chơi cấp 25 học. Triệu hồi pháp thân, tồn tại 10 giây, giúp đồng đội xung quanh không chịu sát thương.
Giới thiệu linh sủng

Trường Lưu thượng tiên cao cao tại thượng, chưởng môn Trường Lưu Sơn, chấp chưởng Tuyệt Tình điện, dẫu biết Hoa Thiên Cốt là sinh tử kiếp của mình vẫn không trốn tránh, lại còn nhận nàng làm đồ đệ. Suốt cả đời không phụ Lục giới, không phụ chúng sinh, chỉ phụ Hoa Thiên Cốt và phụ chính bản thân mình.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 22.084 SL và 28.257 sát thương
2 Tăng 33.128 SL và 29.619 sát thương
3 Tăng 44.172 SL và 51.069 sát thương. Tăng chủ nhân 340 sát thương
4 Tăng 55.216 SL và 52.431 sát thương
5 Tăng 66.256 SL và 53.793 sát thương
6 Tăng 77.300 SL và 55.153 sát thương. Tăng chủ nhân 680 sát thương
7 Tăng 88.344 SL và 56.515 sát thương. Tăng 1.020 miễn sát thương
8 Tăng 99.388 SL và 57.877 sát thương. Tăng 1.360 miễn sát thương
9 Tăng 165.648 SL và 59.224 sát thương. Tăng 1.700 miễn sát thương
10 Tăng 182.208 SL và 60.601 sát thương. Tăng chủ nhân 2.040 sát thương
11 Tăng 198.772 SL và 61.962 sát thương. Tăng chủ nhân 2.380 sát thương
12 Tăng 215.340 SL và 83.412 sát thương. Tăng chủ nhân 2.720 sát thương
13 Tăng 231.904 SL và 84.774 sát thương. Tăng chủ nhân 3.060 sát thương
14 Tăng 255.096 SL và 93.251 sát thương. Tăng chủ nhân 30% bạo kích
15 Tăng 280.604 SL và 102.576 sát thương. Tăng 3.012 miễn sát thương
16 Tăng 308.664 SL và 112.834 sát thương. Tăng chủ nhân 30% kháng bạo
17 Tăng 339.528 SL và 124.117 sát thương. Tăng chủ nhân 4.480 sát thương
18 Tăng 373.484 SL và 136.529 sát thương. Tăng chủ nhân 4.928 sát thương