1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

ĐÔNG HOA

Phẩm chất : Cam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [6.377]
Sát thương: [1.959]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Tạo ra 2 hình xoắn ốc, gây sát thương, có tỉ lệ xuyên thấu.
Kim Tiên Nộ Kim Tiên Nộ
Linh sủng cấp 15 mở. Phóng 2 sóng xung kích, trúng địch gây sát thương.
Thiên Quang Thiên Quang
Linh sủng cấp 30 mở. Tiến thẳng phía trước, địch chạm phải chịu sát thương.
Mất Tự Chủ Mất Tự Chủ
Người chơi cấp 25 học. Bắn một vòng đạn ra xung quanh, gây sát thương.
Giới thiệu linh sủng

Một trong Ngũ Thượng Tiên, năm xưa lỡ tay giết Dị Hủ Quân đời trước là cha của Đông Phương Úc Khanh nên sám hối, trở thành con rối của hắn. Sau vì cứu Đông Phương Úc Khanh nên đã tự đỡ lấy một chưởng mà chết.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 22.044 SL và 28.186 sát thương
2 Tăng 33.096 SL và 29.483 sát thương
3 Tăng 43.968 SL và 51.007 sát thương. Tăng chủ nhân 340 sát thương
4 Tăng 55.156 SL và 52.209 sát thương
5 Tăng 65.984 SL và 53.677 sát thương
6 Tăng 77.236 SL và 54.977 sát thương. Tăng chủ nhân 680 sát thương
7 Tăng 88.192 SL và 56.176 sát thương. Tăng 1.020 miễn sát thương
8 Tăng 98.624 SL và 57.814 sát thương. Tăng 1.360 miễn sát thương
9 Tăng 165.396 SL và 59.023 sát thương. Tăng 1.700 miễn sát thương
10 Tăng 180.888 SL và 60.356 sát thương. Tăng chủ nhân 2.040 sát thương
11 Tăng 197.944 SL và 61.618 sát thương. Tăng chủ nhân 2.380 sát thương
12 Tăng 214.820 SL và 82.666 sát thương. Tăng chủ nhân 2.720 sát thương
13 Tăng 230.368 SL và 84.510 sát thương. Tăng chủ nhân 3.060 sát thương
14 Tăng 252.544 SL và 92.752 sát thương. Tăng chủ nhân 30% bạo kích
15 Tăng 279.172 SL và 101.952 sát thương. Tăng 3.012 miễn sát thương
16 Tăng 306.656 SL và 111.878 sát thương. Tăng chủ nhân 30% kháng bạo
17 Tăng 337.532 SL và 123.781 sát thương. Tăng chủ nhân 4.480 sát thương
18 Tăng 372.556 SL và 136.470 sát thương. Tăng chủ nhân 4.928 sát thương