1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

THIỀN XUÂN THU

Phẩm chất : Tím
Hệ số căn bản
Sinh lực: [4.777]
Sát thương: [1.339]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Ra đòn nhiều lần về phía trước gây sát thương.
Ảo Ma Tung Ảo Ma Tung
Linh sủng cấp 15 mở. Phóng 3 Tàn Ảnh về phía trước gây sát thương.
Liệt Diệm Bạo Liệt Diệm Bạo
Linh sủng cấp 30 mở. Xoay tròn tạo sát thương nhiều lần, lần cuối tạo gió xoáy.
Phù Trầm Đoạn Phù Trầm Đoạn
Người chơi cấp 25 mở. Giảm sát thương phải chịu.
Giới thiệu linh sủng

Thuộc hạ trung thành của Sát Thiên Mạch, Hộ pháp của Thất Sát phái, mong muốn thu thập đủ Thập phương thần khí cho Thánh quân để người xưng bá thiên hạ.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 25.208 SL và 4.036 sát thương
2 Tăng 36.172 SL và 4.662 sát thương
3 Tăng 49.484 SL và 5.480 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 2.076 SL
4 Tăng 61.852 SL và 5.970 sát thương
5 Tăng 73.256 SL và 6.518 sát thương
6 Tăng 85.200 SL và 7.511 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 1% Hút SL
7 Tăng 96.444 SL và 7.860 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 8.200 SL
8 Tăng 107.712 SL và 8.548 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 5.950 sát thương
9 Tăng 181.012 SL và 13.758 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 18.684 SL
10 Tăng 204.696 SL và 14.905 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 60% bạo kích
11 Tăng 227.752 SL và 15.769 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 31.140 SL
12 Tăng 237.468 SL và 17.560 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 80% bạo kích
13 Tăng 266.028 SL và 18.448 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 6% Hút SL
14 Tăng 292.632 SL và 20.293 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 41.447 SL
15 Tăng 321.896 SL và 22.323 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 11.594 sát thương
16 Tăng 354.088 SL và 24.556 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 50.151 SL
17 Tăng 389.500 SL và 24.556 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 50.151 sát thương
18 Tăng 428.452 SL và 29.714 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 12% Hút SL