1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

ĐÀN PHÀM

Phẩm chất : Cam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [14.578]
Sát thương: [623]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công về trước, tung 4 liên kích, gây sát thương.
Phân Quang Quyết Phân Quang Quyết
Linh sủng cấp 15 mở. Kéo mục tiêu đến gần, gây choáng và sát thương.
Tiêu Dao Du Tiêu Dao Du
Linh sủng cấp 30 mở. Triệu hồi 2 phân thân có thuộc tính bằng 80% chủ nhân.
Tam Hoa Tụ Tam Hoa Tụ
Người chơi cấp 25 học. Linh sủng hiện tại lập tức trọng thương, nhân vật hồi 20% sinh lực.
Giới thiệu linh sủng

Một trong Ngũ Thượng Tiên, yêu đơn phương Hạ Tử Huân nên giận Bạch Tử Họa. Sau khi Tử Huân trúng kế của Dị Hủ Các, vì cứu nàng ta mà Đàn Phàm dồn hết sinh mạng của mình. Cái chết của Đàn Phàm là nguyên nhân trực tiếp khiến Tử Huân trở thành đọa tiên.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 65.540 SL và 2.242 sát thương
2 Tăng 98.696 SL và 2.628 sát thương
3 Tăng 131.596 SL và 2.995 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 3.460 SL
4 Tăng 163.336 SL và 3.356 sát thương
5 Tăng 195.892 SL và 3.737 sát thương
6 Tăng 228.988 SL và 4.108 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 6.920 SL
7 Tăng 263.196 SL và 4.476 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 15% né tránh
8 Tăng 295.832 SL và 4.853 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 13.840 SL
9 Tăng 490.844 SL và 7.860 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 17.300 SL
10 Tăng 537.840 SL và 8.373 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 20% né tránh
11 Tăng 589.184 SL và 8.989 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 24.220 SL
12 Tăng 636.532 SL và 9.565 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 27.680 SL
13 Tăng 684.476 SL và 10.071 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 35% né tránh
14 Tăng 752.892 SL và 11.068 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 33.493 SL
15 Tăng 829.512 SL và 12.219 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 80% chính xác
16 Tăng 912.808 SL và 13.471 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 40.526 SL
17 Tăng 1.003.752 SL và 14.701 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 10% Hút SL
18 Tăng 1.102.832 SL và 16.283 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 49.037 SL