1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

NGƯU PHÁN QUAN

Phẩm chất : Lam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [8.625]
Sát thương: [255]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Dùng rìu tấn công phía trước gây sát thương.
Chấn Nộ Chấn Nộ
Linh sủng cấp 15 mở. Gây chấn thương cho kẻ địch xung quanh.
Xung kích Xung kích
Linh sủng cấp 30 mở. Phóng sóng xung kích về phía trước gây sát thương.
Ma Tộc Huyết Ma Tộc Huyết
Người chơi cấp 25 học. Gây sát thương và khiến địch mất 1 phần hộ thể.
Giới thiệu linh sủng

Khi Thục Sơn huyết chiến kết thúc, Tiểu Cốt đến nơi chỉ thấy một Ngưu Phán Quan đang đưa từng người mất đến hoàng tuyền.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 13.756 SL và 752 sát thương
2 Tăng 20.812 SL và 896 sát thương
3 Tăng 28.308 SL và 1.040 sát thương. Tăng chủ nhân 85 sát thương
4 Tăng 35.352 SL và 1.180 sát thương
5 Tăng 40.724 SL và 1.250 sát thương
6 Tăng 47.908 SL và 1.422 sát thương. Tăng chủ nhân 170 sát thương
7 Tăng 55.372 SL và 1.525 sát thương. Cùng xuất chiến với Đường Bảo, tăng Đường Bảo 2.595 SL
8 Tăng 64.688 SL và 1.661 sát thương. Tăng chủ nhân 340 sát thương
9 Tăng 104.428 SL và 2.697 sát thương. Tăng chủ nhân 425 sát thương
10 Tăng 113.632 SL và 2.838 sát thương. Tăng chủ nhân 510 sát thương
11 Tăng 129.444 SL và 3.126 sát thương. Cùng xuất chiến với Đường Bảo, tăng Đường Bảo 6.055 SL
12 Tăng 137.724 SL và 3.262 sát thương. Cùng xuất chiến với Đường Bảo, tăng Đường Bảo 6.920 SL
13 Tăng 143.880 SL và 3.510 sát thương. Cùng xuất chiến với Đường Bảo, tăng Đường Bảo 7.785 SL
14 Tăng 158.268 SL và 3.861 sát thương. Tăng chủ nhân 747 sát thương
15 Tăng 137.724 SL và 4.248 sát thương. Cùng xuất chiến với Đường Bảo, tăng Đường Bảo 7.785 SL
16 Tăng 191.508 SL và 4.673 sát thương. Tăng chủ nhân 903sát thương
17 Tăng 210.660 SL và 5.141 sát thương. Cùng xuất chiến với Đường Bảo, tăng Đường Bảo 9.420 SL
18 Tăng 231.728 SL và 5.656 sát thương. Cùng xuất chiến với Đường Bảo, tăng Đường Bảo 10.362 SL