1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

TRỌNG MINH

Phẩm chất : Lam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [4.264]
Sát thương: [651]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Tạo luồng gió hình quạt tấn công địch.
Chấn Sí Ba Chấn Sí Ba
Linh sủng cấp 15 mở. Vỗ cánh tấn công kẻ địch ở gần, gây sát thương và đẩy lùi.
Nghiệp Hỏa Nghiệp Hỏa
Linh sủng cấp 30 mở. Tấn công địch trong phạm vi hình quạt trước mặt, gây sát thương cực mạnh.
Nhất Minh Nhất Minh
Người chơi cấp 25 học. Khiến kẻ địch bị trầm mặc, trong bán kính 5m không thể dùng Tiên thuật.
Giới thiệu linh sủng

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 6.792 SL và 1.928 sát thương
2 Tăng 9.880 SL và 2.322 sát thương
3 Tăng 13.440 SL và 2.652 sát thương. Tăng chủ nhân 85 sát thương
4 Tăng 16.540 SL và 2.976 sát thương
5 Tăng 20.128 SL và 3.205 sát thương
6 Tăng 23.024 SL và 3.632 sát thương. Tăng chủ nhân 170 sát thương
7 Tăng 25.948 SL và 3.950 sát thương. Tăng chủ nhân 255 sát thương
8 Tăng 30.400 SL và 4.345 sát thương. Tăng chủ nhân 340 sát thương
9 Tăng 48.928 SL và 6.787 sát thương. Tăng chủ nhân 425 sát thương
10 Tăng 56.500 SL và 7.194 sát thương. Tăng chủ nhân 510 sát thương
11 Tăng 60.052 SL và 7.833 sát thương. Tăng 595 miễn sát thương
12 Tăng 66.012 SL và 8.358 sát thương. Tăng 680 miễn sát thương
13 Tăng 70.992 SL và 8.913 sát thương. Tăng 765 miễn sát thương
14 Tăng 78.092 SL và 9.805 sát thương. Tăng chủ nhân 747 sát thương
15 Tăng 85.904 SL và 10.786 sát thương. Tăng 926 miễn sát thương
16 Tăng 94.496 SL và 11.865 sát thương. Tăng 1.018 miễn sát thương
17 Tăng 103.948 SL và 13.052 sát thương. Tăng chủ nhân 904 sát thương
18 Tăng 114.344 SL và 14.358 sát thương. Tăng 1.232 miễn sát thương