1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

SÓC PHONG

Phẩm chất : Lam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [4.076]
Sát thương: [691]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Xuyên phá phía trước gây sát thương.
Tật Phong Tật Phong
Linh sủng cấp 30 mở. Tạo gió xoáy gây sát thương.
Sóc Ảnh Sóc Ảnh
Linh sủng cấp 15 mở. Triệu hồi 2 phân thân cùng tấn công.
Truy Hoa Truy Hoa
Người chơi cấp 25 học. Tăng 30% tốc độ di chuyển.
Giới thiệu linh sủng

Vốn là một mảnh thần khí hóa thành người, lên Trường Lưu tu luyện, cùng là đệ tử của Nghê Mạn Thiên với Nghê Mạn Thiên. Khi Hoa Thiên Cốt lên đường tìm thần khí đã đi theo giúp nàng giải phong ấn, đến khi giải hết tất cả thì cũng tan biến, quay trở về các thần khí.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 6.488 SL và 2.105 sát thương
2 Tăng 9.628 SL và 2.356 sát thương
3 Tăng 12.724 SL và 2.821 sát thương. Cùng xuất chiến với Nghê Mạn Thiên, tăng Nghê Mạn Thiên 865 SL
4 Tăng 16.276 SL và 3.066 sát thương
5 Tăng 19.532 SL và 3.534 sát thương
6 Tăng 22.496 SL và 3.871 sát thương. Cùng xuất chiến với Nghê Mạn Thiên, tăng Nghê Mạn Thiên 1.730 SL
7 Tăng 26.012 SL và 4.157 sát thương. Tăng chủ nhân 255 sát thương
8 Tăng 28.436 SL và 4.478 sát thương. Tăng chủ nhân 340 sát thương
9 Tăng 47.428 SL và 7.174 sát thương. Tăng chủ nhân 425 sát thương
10 Tăng 52.024 SL và 7.654 sát thương. Tăng chủ nhân 510 sát thương
11 Tăng 55.212 SL và 8.071 sát thương. Cùng xuất chiến với Nghê Mạn Thiên, tăng Nghê Mạn Thiên 25% né tránh
12 Tăng 61.036 SL và 8.706 sát thương. Cùng xuất chiến với Nghê Mạn Thiên, tăng Nghê Mạn Thiên 6.920 SL
13 Tăng 66.940 SL và 9.136 sát thương. Cùng xuất chiến với Nghê Mạn Thiên, tăng Nghê Mạn Thiên 30% né tránh
14 Tăng 73.636 SL và 10.050 sát thương. Cùng xuất chiến với Nghê Mạn Thiên, tăng Nghê Mạn Thiên 8.373 SL
15 Tăng 81.000 SL và 11.055 sát thương. Cùng xuất chiến với Nghê Mạn Thiên, tăng Nghê Mạn Thiên 35% né tránh
16 Tăng 89.100 SL và 12.161 sát thương. Cùng xuất chiến với Nghê Mạn Thiên, tăng Nghê Mạn Thiên 100% chính xác
17 Tăng 98.012 SL và 13.378 sát thương. Cùng xuất chiến với Nghê Mạn Thiên, tăng Nghê Mạn Thiên 25% bạo kích
18 Tăng 107.816SL và 14.716 sát thương. Cùng xuất chiến với Nghê Mạn Thiên, tăng Nghê Mạn Thiên 30% bạo kích