1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

ĐẾ THÍNH

Phẩm chất : Lam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [3.855]
Sát thương: [693]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Cắn kẻ địch gây sát thương.
Hoán Hỏa Khiếu Hoán Hỏa Khiếu
Linh sủng cấp 15 mở. Gọi ra 1 cột lửa đánh ngã mục tiêu và gây sát thương trong phạm vi.
Hoán Lôi Khiếu Hoán Lôi Khiếu
Linh sủng cấp 30 mở. Triệu hồi 4 tia sét giáng xuống phía trước gây sát thương.
Sát Phá Lang Sát Phá Lang
Người chơi cấp 25 học. Kẻ dịch bị phá phòng duy trì 5 giây.
Giới thiệu linh sủng

Linh thú trấn giữ Thục Đạo Lâm, sức mạnh hơn người.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 6.468 SL và 2.081 sát thương
2 Tăng 9.224 SL và 2.374 sát thương
3 Tăng 12.588 SL và 2.811 sát thương. Tăng chủ nhân 85 sát thương
4 Tăng 15.480 SL và 3.163 sát thương
5 Tăng 19.412 SL và 3.527 sát thương
6 Tăng 22.196 SL và 3.872 sát thương. Tăng chủ nhân 170 sát thương
7 Tăng 25.764 SL và 4.117 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 2.595 SL
8 Tăng 29.760 SL và 4.444 sát thương. Tăng chủ nhân 340 sát thương
9 Tăng 47.172 SL và 7.168 sát thương. Tăng chủ nhân 425 sát thương
10 Tăng 52.992 SL và 7.927 sát thương. Tăng chủ nhân 510 sát thương
11 Tăng 56.692 SL và 8.380 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 6.055 SL
12 Tăng 62.520 SL và 8.758 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 6.920 SL
13 Tăng 64.156 SL và 9.339 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 7.785 SL
14 Tăng 70.572 SL và 10.273 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 8.564 SL
15 Tăng 77.632 SL và 11.301 sát thương. Tăng chủ nhân 821 điện công
16 Tăng 85.396 SL và 12.432 sát thương. Tăng chủ nhân 900 điện công
17 Tăng 93.936 SL và 13.676 sát thương. Tăng chủ nhân 1.003 điện công
18 Tăng 103.332 SL và 15.044 sát thương. Tăng chủ nhân 1.093 sinh lực