1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

VÂN Ế

Phẩm chất : Tím
Hệ số căn bản
Sinh lực: [13.268]
Sát thương: [537]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Vung kiếm về phía trước tấn công nhiều lần.
Thục Ngự Kiếm Thục Ngự Kiếm
Linh sủng cấp 15 mở. Triệu hồi kiếm rơi xuống, gây sát thương.
Ảnh Phân Thân Ảnh Phân Thân
Linh sủng cấp 30 mở. Triệu hồi 2 phân thân cùng xuất chiến.
Tàn Ảnh Tàn Ảnh
Người chơi cấp 25 học. Biến thành Vân Ế, tăng 30% miễn thương.
Giới thiệu linh sủng

Phản đồ của Thục Sơn, cấu kết với Thất Sát diệt môn khi Vân Ẩn đi vắng. Hắn hận Vân Ẩn vì hai người là anh em song sinh nhưng chỉ có Vân Ẩn được sống công khai còn hắn phải trở thành cái bóng bảo vệ anh mình. Cuối cùng, khi mọi chuyện sáng tỏ, Vân Ế xông vào Mẫn Sinh kiếm tuốt trần mà tự sát.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 42.368 SL và 1.576 sát thương
2 Tăng 65.556 SL và 1.915 sát thương
3 Tăng 84.364 SL và 2.103 sát thương, tăng chủ nhân 204 sát thương
4 Tăng 103.236 SL và 2.493 sát thương
5 Tăng 127.160 SL và 2.634 sát thương
6 Tăng 146.952 SL và 2.984 sát thương, tăng chủ nhân 408 sát thương
7 Tăng 166.556 SL và 3.219 sát thương, tăng chủ nhân 612 sát thương
8 Tăng 192.288 SL và 3.510 sát thương, tăng chủ nhân 816 sát thương
9 Tăng 325.480 SL và 5.779 sát thương, tăng chủ nhân 1.020 sát thương
10 Tăng 353.604 SL và 6.022 sát thương, tăng chủ nhân 1.224 sát thương
11 Tăng 387.388 SL và 6.478 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 14.532 SL
12 Tăng 414.756 SL và 6.978 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 16.608 SL
13 Tăng 451.464 SL và 7.351 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 100% chính xác
14 Tăng 496.612 SL và 8.087 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 20.096 SL
15 Tăng 546.276 SL và 8.896 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 22.105 SL
16 Tăng 600.904 SL và 9.786 sát thương, tăng 2.168 sát thương
17 Tăng 660.996 SL và 10.765 sát thương, tăng 2.385 sát thương
18 Tăng 727.096 SL và 11.842 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 29.422 SL