1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

MẠNH HUYỀN LÃNG

Phẩm chất : Cam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [6.442]
Sát thương: [1.962]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công phía trước gây sát thương.
Ngự Kiếm Ngự Kiếm
Linh sủng cấp 15 mở. Triệu hồi 5 Vương Kiếm phóng về phía trước gây sát thương.
Chuyển Càn Khôn Chuyển Càn Khôn
Linh sủng cấp 30 mở. Triệu hồi 1 Thái Cực Trận dưới chân mục tiêu gây sát thương nhiều lần.
Chân Long Hộ Chân Long Hộ
Người chơi cấp 25 học. Tăng miễn sát thương trong 5 giây.
Giới thiệu linh sủng

Hoàng đế Thục quốc, từng có thời gian lên Trường Lưu tu luyện. Thầm yêu Hoa Thiên Cốt nên hay ganh đua với Đại học sĩ Đông Phương Úc Khanh, lại từ chối tình cảm của Khinh Thủy. Sau này, Hoa Thiên Cốt hóa thành Yêu Thần, Khinh Thủy phát điên, Mạnh Huyền Lãng đi tìm Khinh Thủy và chăm sóc nàng đến già.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 20.712 SL và 5.939 sát thương
2 Tăng 29.904 SL và 6.721 sát thương
3 Tăng 39.692 SL và 7.704 sát thương. Tăng chủ nhân 340 sát thương
4 Tăng 50.684 SL và 8.766 sát thương
5 Tăng 59.356 SL và 9.681 sát thương
6 Tăng 68.408 SL và 10.903 sát thương. Tăng chủ nhân 680 sát thương
7 Tăng 80.968 SL và 11.988 sát thương. Tăng chủ nhân 1.020 sát thương
8 Tăng 90.624 SL và 12.591 sát thương. Tăng chủ nhân 1.360 sát thương
9 Tăng 145.944 SL và 21.216 sát thương. Tăng chủ nhân 1.700 sát thương
10 Tăng 161.832 SL và 21.726 sát thương. Tăng chủ nhân 2.040 sát thương
11 Tăng 178.408 SL và 23.211 sát thương. Tăng 2.380 miễn sát thương
12 Tăng 198.556 SL và 25.419 sát thương. Tăng 2.720 miễn sát thương
13 Tăng 215.376 SL và 26.194 sát thương. Tăng 3.060 miễn sát thương
14 Tăng 236.916 SL và 28.814 sát thương. Tăng 3.366 miễn sát thương
15 Tăng 260.608 SL và 31.696 sát thương. Tăng chủ nhân 3.285 sát thương
16 Tăng 286.672 SL và 34.866 sát thương. Tăng 4.072 miễn sát thương
17 Tăng 35.340 SL và 38.353 sát thương. Tăng chủ nhân 3.975 sát thương
18 Tăng 346.876 SL và 42.189 sát thương. Tăng chủ nhân 4.372 sát thương