1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

LẠC THẬP NHẤT

Phẩm chất : Tím
Hệ số căn bản
Sinh lực: [4.757]
Sát thương: [1.314]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công phía trước 3 lần gây sát thương.
Kính Thủy Nguyệt Kính Thủy Nguyệt
Linh sủng cấp 15 mở. Dùng Ngũ Tiên Trảm gây sát thương, sau đó tạo ra Nguyệt Nha Trảm đánh bay địch.
Lưu Quang Băng Lưu Quang Băng
Linh sủng cấp 30 mở. Tạo ra cột sáng lam, địch trúng đòn sẽ bị sát thương liên tục và đóng băng.
Huyền Hoa Giản Huyền Hoa Giản
Người chơi cấp 25 học. Mỗi lần tấn công, chuyển hóa sát thương thành sinh lực.
Giới thiệu linh sủng

Đại đệ tử của Trường Lưu Sơn, đồ đệ của Ma Nghiêm, sư phụ của Nghê Mạn Thiên. Rất yêu Đường Bảo nên luôn chiều chuộng con bé, càng khoét sâu mối thù của Nghê Mạn Thiên với Hoa Thiên Cốt. Khi Đường Bảo chết, Lạc Thập Nhất vì quá đau buồn và không chịu nổi yêu lực bộc phát của Hoa Thiên Cốt mà chết.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 14.828 SL và 3.853 sát thương
2 Tăng 22.792 SL và 4.593 sát thương
3 Tăng 29.948 SL và 5.243 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 2.076 SL
4 Tăng 38.420 SL và 5.899 sát thương
5 Tăng 45.292 SL và 6.656 sát thương
6 Tăng 53.572 SL và 7.200 sát thương. Cùng xuất chiến với Đào Hoa Tinh, tăng Đào Hoa Tinh 50% chính xác
7 Tăng 61.876 SL và 7.763 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 4.152 SL
8 Tăng 67.372 SL và 8.785 sát thương. Cùng xuất chiến với Đào Hoa Tinh, tăng Đào Hoa Tinh 2.465 sát thương
9 Tăng 112.860 SL và 13.735 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 1.224 sát thương
10 Tăng 123.364 SL và 14.694 sát thương. Cùng xuất chiến với Đào Hoa Tinh, tăng Đào Hoa Tinh 2.856 sát thương
11 Tăng 136.920 SL và 16.071 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 49.824 SL
12 Tăng 151.248 SL và 16.882 sát thương. Cùng xuất chiến với Đào Hoa Tinh, tăng Đào Hoa Tinh 87.615 SL
13 Tăng 156.144 SL và 17.698 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 6.120 sát thương
14 Tăng 171.760 SL và 19.468 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 66.316 sinh lực
15 Tăng 188.936 SL và 21.415 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 72.947 sinh lực
16 Tăng 207.832 SL và 23.557 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 8.146 sát thương
17 Tăng 228.616 SL và 25.913 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 88.267 sinh lực
18 Tăng 251.480 SL và 28.505 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 9.856 sát thương