1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

CƠ QUAN THỦ VỆ

Phẩm chất : Lam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [4.225]
Sát thương: [656]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Dùng tay bắt kẻ địch, gây sát thương.
Điện Từ Pháo Điện Từ Pháo
Linh sủng cấp 15 mở. Sau 2 giây cảnh báo, ném cầu điện gây sát thương và choáng.
Thái Cực Pháo Thái Cực Pháo
Linh sủng cấp 30 mở. Bắn ra luồng sáng gây sát thương trong thời gian dài.
Hộ Thể Hộ Thể
Người chơi cấp 20 học. Miễn dịch khống chế, tiêu hao tinh khí.
Giới thiệu linh sủng

Quái vật trấn giữ Dị Hủ Tháp, được Đông Phương Úc Khanh chế tạo ra.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 6.592 SL và 1.918 sát thương
2 Tăng 9.596 SL và 2.263 sát thương
3 Tăng 13.616 SL và 2.631sát thương. Tăng chủ nhân 85 sát thương
4 Tăng 16.800 SL và 2.953 sát thương
5 Tăng 19.468 SL và 3.236 sát thương
6 Tăng 22.520 SL và 3.555 sát thương. Tăng chủ nhân 170 sát thương
7 Tăng 25.880 SL và 4.038 sát thương. Tăng chủ nhân 255 sát thương
8 Tăng 29.864 SL và 4.318 sát thương. Tăng chủ nhân 340 sát thương
9 Tăng 48.720 SL và 6.900 sát thương. Tăng chủ nhân 425 sát thương
10 Tăng 54.016 SL và 7.399 sát thương. Tăng chủ nhân 510 sát thương
11 Tăng 59.380 SL và 7.777 sát thương. Tăng 595 miễn sát thương
12 Tăng 62.584 SL và 8.254 sát thương. Tăng 680 miễn sát thương
13 Tăng 69.024 SL và 9.112 sát thương. Tăng 765 miễn sát thương
14 Tăng 75.928 SL và 10.024 sát thương. Tăng 841 miễn sát thương
15 Tăng 83.524 SL và 11.027 sát thương. Tăng 926 miễn sát thương
16 Tăng 91.880 SL và 12.130 sát thương. Tăng chủ nhân 765 sát thương
17 Tăng 101.068 SL và 13.343 sát thương. Tăng 1.120 miễn sát thương
18 Tăng 111.176 SL và 14.678 sát thương. Tăng chủ nhân 926 sát thương