1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

KHINH THỦY

Phẩm chất : Cam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [6.549]
Sát thương: [1.815]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công liên tục về phía trước gây sát thương.
Tướng Tư Thành Lệ Tướng Tư Thành Lệ
Linh sủng cấp 15 mở. Trị liệu cho đồng đội xung quanh.
Bách Chuyển Bách Chuyển
Linh sủng cấp 30 mở. Lấy bản thân làm trung tâm, phóng ra 7 tàn ảnh gây sát thương.
Hậu Chu Vương Hậu Chu Vương
Người chơi cấp 25 học. Tăng bạo kích và sát thương bạo kích.
Giới thiệu linh sủng

Quận chúa Chu quốc, láng giềng của Thục quốc. Khi lên Trường Lưu đã giấu kín thân phận của mình, là bạn thân của Hoa Thiên Cốt. Yêu Mạnh Huyền Lãng nên đã rời Trường Lưu theo người đến tận Hoàng cung. Khi Đường Bảo bị giết, Khinh Thủy vì quá uất ức nên đã nặng lời với Hoa Thiên Cốt, ép nàng thành Yêu Thần, còn bản thân phát điên, lang thang khắp nơi cho đến khi gặp lại Mạnh Huyền Lãng.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 21.084 SL và 5.435 sát thương
2 Tăng 32.628 SL và 6.230 sát thương
3 Tăng 43.136 SL và 7.438 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 3.460 SL
4 Tăng 51.996 SL và 8.150 sát thương
5 Tăng 64.332 SL và 9.191 sát thương
6 Tăng 75.200 SL và 10.085 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 6.920 SL
7 Tăng 82.372 SL và 10.995 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 2.040 miễn sát thương
8 Tăng 92.732 SL và 11.746 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 13.840 SL
9 Tăng 154.528 SL và 18.748 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 17.300 SL
10 Tăng 169.932 SL và 19.861 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 4.080 miễn sát thương
11 Tăng 184.876 SL và 21.462 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 24.220 SL
12 Tăng 205.564 SL và 22.756 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 27.680 SL
13 Tăng 219.592 SL và 24.936 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 6.120 miễn sát thương
14 Tăng 241.552 SL và 27.429 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 6.732 miễn dát thương
15 Tăng 265.704 SL và 30.174 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 3.684 sát thương
16 Tăng 292.272 SL và 33.189 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 8.146 miễn sát thương
17 Tăng 321.508 SL và 36.509 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 4.457 sát thương
18 Tăng 353.656 SL và 40.162 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 49.036 SL