1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

ĐÔNG PHƯƠNG ÚC KHANH

Phẩm chất : Cam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [6.490]
Sát thương: [1.939]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Phóng cầu ma về phía trước gây sát thương.
Khước Ma Khước Ma
Linh sủng cấp 15 mở. Triệu hồi 4 tia sét tấn công.
Hấp Tinh Hấp Tinh
Linh sủng cấp 30 mở. Dẫn dụ địch xung quanh, tạo nhiều lần sát thương và 1 lần phát nổ cực mạnh.
Độn Giáp Độn Giáp
Người chơi cấp 25 học. Tăng phản đòn sát thương từ địch.
Giới thiệu linh sủng

Dị Hủ các chủ phong lưu ngạo mạn, không gì không biết, tường tận mọi việc trên Lục giới như lòng bàn tay. Năm xưa mang nặng mối thù với Bạch Tử Họa nên đã sắp xếp cho Hoa Thiên Cốt lên Trường Lưu Sơn, vô tình thực hiện kế hoạch của hắn, thúc đẩy số mệnh nghiệt ngã không thể tránh khỏi của nàng. Nhưng Đông Phương không ngờ chính mình lại yêu quân cờ này, biết mệnh mỏng lại chấp nhận đổi thêm 5 năm kiếp sau để có thêm 1 năm ở kiếp này bên cạnh Hoa Thiên Cốt, cuối cùng nhận thay nàng một chưởng mà chết.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 20.828 SL và 5.704 sát thương
2 Tăng 29.572 SL và 6.908 sát thương
3 Tăng 40.036 SL và 7.624 sát thương. Tăng 340 miễn sát thương
4 Tăng 49.260 SL và 8.481 sát thương
5 Tăng 61.644 SL và 9.412 sát thương
6 Tăng 28.840 SL và 10.664 sát thương. Tăng 680 miễn sát thương
7 Tăng 78.752 SL và 11.446 sát thương. Tăng chủ nhân 1.020 sát thương
8 Tăng 90.528 SL và 12.246 sát thương. Tăng 1.360 miễn sát thương
9 Tăng 151.972 SL và 20.874 sát thương. Tăng chủ nhân 1.700 sát thương
10 Tăng 163.372 SL và 22.071 sát thương. Tăng chủ nhân 7% phản đòn sát thương
11 Tăng 187.156 SL và 23.893 sát thương. Tăng chủ nhân 2.380 sát thương
12 Tăng 202.092 SL và 24.036 sát thương. Tăng chủ nhân 10% phản đòn sát thương
13 Tăng 207.912 SL và 25.612 sát thương. Tăng chủ nhân 3.060 sát thương
14 Tăng 228.704 SL và 28.173 sát thương. Tăng chủ nhân 13% phản đòn sát thương
15 Tăng 251.572 SL và 30.991 sát thương. Tăng chủ nhân 3.702 sát thương
16 Tăng 276.732 SL và 34.090 sát thương. Tăng chủ nhân 3.060 sát thương
17 Tăng 304.400 SL và 37.499 sát thương. Tăng chủ nhân 4.480 sát thương
18 Tăng 334.848 SL và 41.249 sát thương. Tăng chủ nhân 4.928 sát thương