1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

HẠ TỬ HUÂN

Phẩm chất : Cam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [6.717]
Sát thương: [1.838]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Tạo ra cầu băng và cầu lửa gây sát thương.
Phù Đồ Phù Đồ
Linh sủng cấp 15 mở. Tạo màn sương tím, kẻ địch trong phạm vi bị sát thương nhiều lần.
Tiên Ảnh Thuật Tiên Ảnh Thuật
Linh sủng cấp 30 mở. Triệu hồi 2 phân thân cùng chiến đấu.
Quỷ Họa Quỷ Họa
Người chơi cấp 25 học. Biến thân thành Hạ Tử Huân, chân khí hộ thể không bị giảm trừ.
Giới thiệu linh sủng

Một trong Ngũ Thượng Tiên, nắm giữ tài sở hữu mọi mùi hương của Lục giới. Nàng yêu say đắm Bạch Tử Họa, khi biết Hoa Thiên Cốt là kiếp sinh tử của Tử Họa, nàng ra sức ngăn cản hai người, nhiều lần toan tính giết Hoa Thiên Cốt để trừ hậu họa. Vì vậy, nàng đã trúng kế của Dị Hủ Quân, hại chết Đàn Phàm, bản thân thì trở thành đọa tiên. Chính nàng cũng vô tình khiến Bạch Tử Họa trúng độc Bốc Nguyên đỉnh, khiến Hoa Thiên Cốt phạm phải tội lỗi tày đình. Sau này, vì chữa thương cho Bạch Tử Họa mà chết.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 20.616 SL và 5.632 sát thương
2 Tăng 32.512 SL và 6.395 sát thương
3 Tăng 41.532 SL và 7.398 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 3.460 SL
4 Tăng 52.624 SL và 8.441 sát thương
5 Tăng 61.464 SL và 9.068 sát thương
6 Tăng 73.192 SL và 9.901 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 6.920 SL
7 Tăng 85.240 SL và 10.709 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 2.040 miễn sát thương
8 Tăng 93.896 SL và 12.242 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 13.840 SL
9 Tăng 160.948 SL và 19.398 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 17.300 SL
10 Tăng 169.132 SL và 21.085 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 4.080 miễn sát thương
11 Tăng 189.460 SL và 22.597 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 24.220 SL
12 Tăng 202.936 SL và 23.259 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 27.680 SL
13 Tăng 217.560 SL và 24.507 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 6.120 miễn sát thương
14 Tăng 239.316 SL và 26.958 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 3.350 sát thương
15 Tăng 263.248 SL và 29.653 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 36.842 SL
16 Tăng 289.572 SL và 32.619 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 8.145 miễn sát thương
17 Tăng 318.528 SL và 35.881 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 4.459 sát thương
18 Tăng 350.384 SL và 39.469 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 9.856 miễn sát thương