1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

MẶC BĂNG

Phẩm chất : Cam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [6.451]
Sát thương: [1.838]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công phía trước 3 lần.
Kiếm Tiếu Kiếm Tiếu
Linh sủng cấp 15 mở. Triệu hồi 3 thanh kiếm rơi xuống gây sát thương.
Tiêu Vân Kiếm Tiêu Vân Kiếm
Linh sủng cấp 30 mở. Triệu hồi 5 thần kiếm bay về phía trước gây sát thương.
Tâm Ma Phụ Thể Tâm Ma Phụ Thể
Người chơi cấp 25 học. Biến thân Mặc Băng, hồi sinh lực mỗi giây.
Giới thiệu linh sủng

Là thân phận của Bach Tử Họa lúc khảo nghiệm nhân gian trước khi nhậm chức chưởng môn Trường Lưu. Cũng trong giai đoạn này, Mặc Băng đã quen được Hoa Thiên Cốt, cùng nàng trải qua một thời gian ngắn vui vẻ. Hình dáng của Mặc Băng bị Hoa Thiên Cốt lãng quên nhưng nàng luôn đi tìm hắn bất chấp cả khó khăn, gian khổ.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 21.260 SL và 5.649 sát thương
2 Tăng 32.244 SL và 6.257 sát thương
3 Tăng 41.652 SL và 7.250 sát thương. Tăng chủ nhân 340 sát thương
4 Tăng 52.416 SL và 8.049 sát thương
5 Tăng 62.544 SL và 8.954 sát thương
6 Tăng 74.208 SL và 10.257 sát thương. Tăng chủ nhân 680 sát thương
7 Tăng 81.756 SL và 11.329 sát thương. Tăng chủ nhân 1.020 sát thương
8 Tăng 91.996 SL và 12.135 sát thương. Tăng chủ nhân 1.360 sát thương
9 Tăng 161.580 SL và 19.549 sát thương. Tăng chủ nhân 1.700 sát thương
10 Tăng 173.440 SL và 20.958 sát thương. Tăng chủ nhân 2.040 sát thương
11 Tăng 189.912 SL và 21.453 sát thương. Tăng 2.380 miễn sát thương
12 Tăng 204.720 SL và 23.035 sát thương. Tăng 2.720 miễn sát thương
13 Tăng 222.316 SL và 24.219 sát thương. Tăng 3.060 miễn sát thương
14 Tăng 244.548 SL và 26.641 sát thương. Tăng 3.366 miễn sát thương
15 Tăng 269.004 SL và 29.305 sát thương. Tăng 3.702 miễn sát thương
16 Tăng 295.900 SL và 32.235 sát thương. Tăng chủ nhân 3.614 sát thương
17 Tăng 325.492 SL và 35.459 sát thương. Tăng 4.072 miễn sát thương
18 Tăng 358.044 SL và 39.005 sát thương. Tăng chủ nhân 4.373 sát thương