1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

ĐƯỜNG BẢO

Phẩm chất : Lục
Hệ số căn bản
Sinh lực: [2.257]
Sát thương: [292]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở, Tạo 1 Quang Cầu Lục ở phía trước, gây sát thương tấn công.
Đường Bảo Cầu Đường Bảo Cầu
Linh sủng cấp 15 mở. Tạo Quang cầu theo hướng chỉ định, gây sát thương và giảm tốc.
Đường Bảo Ba Đường Bảo Ba
Linh sủng cấp 30 mở. Tạo ra tia cực quang ở phía trước, gây sát thương và giảm tốc.
Đường Bảo Đường Bảo
Người chơi cấp 25 học. Đồng đội trong bán kinh 5m hồi sinh lực.
Giới thiệu linh sủng

Linh trùng của Dị Hủ Các, được sinh ra từ nước mắt phượng hoàng và máu của Hoa Thiên Cốt, nên coi nàng là mẹ, lại coi Đông Phương Úc Khanh là cha. Về sau được hóa thành người và có cảm tình với Lạc Thập Nhất. Cuối cùng bị Nghê Mạn Thiên bức hại, vì thế làm Hoa Thiên Cốt phẩn uất, phá vỡ sức mạnh chuyển thế Yêu Thần.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 3.544 SL và 876 sát thương
2 Tăng 5.440 SL và 1.043 sát thương
3 Tăng 6.988 SL và 1.163 sát thương. Tăng chủ nhân 51 sát thương
4 Tăng 8.724 SL và 1.332 sát thương
5 Tăng 10.476 SL và 1.434 sát thương
6 Tăng 12.660 SL và 1.589 sát thương. Tăng chủ nhân 102 sát thương
7 Tăng 14.264 SL và 1.752 sát thương. Tăng chủ nhân 153 sát thương
8 Tăng 15.960 SL và 1.906 sát thương. Tăng chủ nhân 204 sát thương
9 Tăng 26.064 SL và 3.130 sát thương. Cùng xuất chiến với Ngưu Phán Quan, tăng Ngưu Phán Quan 2.595 SL
10 Tăng 29.776 SL và 3.285 sát thương. Tăng chủ nhân 306 sát thương
11 Tăng 32.688 SL và 3.451 sát thương. Cùng xuất chiến với Ngưu Phán Quan, tăng Ngưu Phán Quan 3.633 SL
12 Tăng 33.952 SL và 3.655 sát thương. Cùng xuất chiến với Ngưu Phán Quan, tăng Ngưu Phán Quan 4.152 SL
13 Tăng 38.476 SL và 3.958 sát thương. Cùng xuất chiến với Ngưu Phán Quan, tăng Ngưu Phán Quan 4.671 SL
14 Tăng 42.342 SL và 4.354 sát thương. Cùng xuất chiến với Ngưu Phán Quan, tăng Ngưu Phán Quan 5.138 SL
15 Tăng 46.560 SL và 4.790 sát thương. Tăng chủ nhân 493 sát thương
16 Tăng 51.216 SL và 5.269 sát thương. Cùng xuất chiến với Ngưu Phán Quan, tăng Ngưu Phán Quan 6.217 SL
17 Tăng 56.340 SL và 5.796 sát thương. Tăng chủ nhân 596 sát thương
18 Tăng 61.976 SL và 6.376 sát thương. Cùng xuất chiến với Ngưu Phán Quan, tăng Ngưu Phán Quan 7.522 SL