1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

DOÃN THƯỢNG PHIÊU

Phẩm chất : Tím
Hệ số căn bản
Sinh lực: [5.022]
Sát thương: [1.246]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công về phía trước, gây sát thương.
Lôi Quang Kiếm Lôi Quang Kiếm
Linh sủng cấp 15 mở. Phóng 8 cầu điện ra xung quanh, gây sát thương.
Ma Nha Trảm Ma Nha Trảm
Linh sủng cấp 30 mở. Phóng kiếm khí về phía trước, gây sát thương.
Yêu Hồn Phá Yêu Hồn Phá
Người chơi cấp 25 học. Trong 5 giây diệt kẻ địch bất kỳ, trong 12.5 giây sẽ tăng sát thương.
Giới thiệu linh sủng

Gián điệp của Thất Sát trà trộn vào Trường Lưu, thông đồng cùng Nghê Mạn Thiên hãm hại Tiểu Cốt, sau bị Nghê Mạn Thiên giết khi thân phận bị vạch trần.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 16140 SL và 3665 sát thương
2 Tăng 24156 SL và 1336 sát thương
3 Tăng 31752 SL và 4858 sát thương. Tăng chủ nhân 204 sát thương
4 Tăng 38784 SL và 5598 sát thương
5 Tăng 47568 SL và 6103 sát thương
6 Tăng 54736 SL và 6779 sát thương. Tăng chủ nhân 408 sát thương
7 Tăng 65504 SL và 7398 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 20% chính xác
8 Tăng 73184 SL và 8170 sát thương. Tăng chủ nhân 816 sát thương
9 Tăng 122572 SL và 12937 sát thương. Tăng chủ nhân 1020 sát thương
10 Tăng 129508 SL và 14268 sát thương. Tăng chủ nhân 1224 sát thương
11 Tăng 141612 SL và 14688 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 60% chính xác
12 Tăng 159460 SL và 15561 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 16608 SL
13 Tăng 170772 SL và 16578 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 18684 SL
14 Tăng 187852 SL và 18236 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 20552 SL
15 Tăng 206640 SL và 20060 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 30% sát thương bạo kích
16 Tăng 227304 SL và 22066 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 22607 SL
17 Tăng 250036 SL và 24273 sát thương. Tăng chủ nhân 2385 sát thương
18 Tăng 275040 SL và 26701 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 35% sát thương bạo kích