1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

SÁT THIÊN MẠCH

Phẩm chất : Cam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [2.156]
Sát thương: [1.991]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Múa quạt thành bão lửa gây sát thương.
Phi Đồng Phượng Phi Đồng Phượng
Linh sủng cấp 15 mở. Gọi phượng hoàng lửa tấn công 20 lần lên địch, phạm vi không ngừng mở rộng.
Hỏa Niết Bàn Hỏa Niết Bàn
Linh sủng cấp 30 mở. Sát thương kèm gây hôn mê. Trọng thương có tỉ lệ hồi sinh và tăng sát thương.
Nhan Khuynh Nhan Khuynh
Người chơi cấp 25 học. Tăng 30% thi triển kỹ năng Hỏa, Lôi.
Giới thiệu linh sủng

Thánh quân của Thất Sát phái, kẻ thù của Tiên giới. Mang danh hiệu là Lục Giới Đệ Nhất Mỹ Nam nên bị Hoa Thiên Cốt tưởng nhầm là nữ nhi, lại thấy cô bé rất giống muội muội của mình nên đem lòng yêu thương, dù ban đầu coi nàng như thế thân nhưng sau này yêu nàng thật lòng. Khi Hoa Thiên Cốt bị đày ra man hoang, Sát Thiên Mạch liều lĩnh hi sinh cả nhan sắc của mình để cứu nhóc con, cuối cùng chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 6.896 SL và 5.972 sát thương
2 Tăng 10.348 SL và 6.967 sát thương
3 Tăng 13.796 SL và 7.963 sát thương, tăng 1 lần hồi sinh Sát Thiên Mạch
4 Tăng 17.248 SL và 8.958 sát thương
5 Tăng 20.696 SL và 9.954 sát thương
6 Tăng 24.144 SL và 10.949 sát thương, tăng 1 lần hồi sinh Sát Thiên Mạch
7 Tăng 27.596 SL và 11.944 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 15% bạo kích
8 Tăng 31.044 SL và 12.940 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 13.840 SL
9 Tăng 51.744 SL và 20.902 sát thương, tăng 1 lần hồi sinh Sát Thiên Mạch
10 Tăng 56.916 SL và 22.396 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 20% bạo kích
11 Tăng 62.088 SL và 23.889 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 24.220 SL
12 Tăng 67.264 SL và 25.381 sát thương, tăng 1 lần hồi sinh Sát Thiên Mạch
13 Tăng 72.436 SL và 26.875 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 30% bạo kích
14 Tăng 79.680 SL và 29.562 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 32.237 SL
15 Tăng 87.648 SL và 32.519 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 3.900 sát thương
16 Tăng 96.412 SL và 35.771 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 42.907 SL
17 Tăng 106.052 SL và 39.348 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 4.719 sát thương
18 Tăng 116.660 SL và 43.282 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 51.918 SL