1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

ĐÀO HOA TINH

Phẩm chất : Lam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [4.107]
Sát thương: [675]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Bắn liên tục 3 viên đạn, gây sát thương.
Đào Hoa Trận Đào Hoa Trận
Linh sủng cấp 15 mở. Liên tuch tấn công trong phạm vi, gây sát thương.
Đào Tử Đạn Đào Tử Đạn
Linh sủng cấp 30 mở. Ném 1 trái phá, khi nở sẽ sát thương địch trong phạm vi, đồng thời gây mê.
Đào Yêu Đào Yêu
Người chơi cấp 25 học. Phóng khói độc, kẻ trúng khói chịu sát thương trong 10 giây.
Giới thiệu linh sủng

Yêu quái rừng Võng Lượng, sức mạnh hơn người.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 6.556 SL và 2.081 sát thương
2 Tăng 9.472 SL và 2.351 sát thương
3 Tăng 12.704 SL và 2.759 sát thương. Tăng chủ nhân 85 sát thương
4 Tăng 15.644 SL và 3.058 sát thương
5 Tăng 19.248 SL và 3.468 sát thương
6 Tăng 22.468 SL và 3.727 sát thương. Tăng chủ nhân 170 sát thương
7 Tăng 26.196 SL và 4.154 sát thương. Tăng chủ nhân 255 sát thương
8 Tăng 29.760 SL và 4.444 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 3.460 SL
9 Tăng 47.520 SL và 7.290 sát thương. Tăng chủ nhân 425 sát thương
10 Tăng 52.188 SL và 7.615 sát thương. Tăng chủ nhân 510 sát thương
11 Tăng 59.688 SL và 7.972 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 6.055 SL
12 Tăng 61.900 SL và 8.869 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 6.920 SL
13 Tăng 68.352 SL và 9.058 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 7.785 SL
14 Tăng 75.188 SL và 9.964 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 8.564 SL
15 Tăng 82.708 SL và 10.961 sát thương. Tăng chủ nhân 821 sát thương
16 Tăng 90.980 SL và 12.058 sát thương. Tăng chủ nhân 903 sát thương
17 Tăng 100.080 SL và 13.264 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 11.398 SL
18 Tăng 110.088 SL và 14.591 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 12.538 SL