1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

VÔ CẤU

Phẩm chất : Cam
Hệ số căn bản
Sinh lực: [6.852]
Sát thương: [1.802]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công phía trước tung 3 liên kích.
Tứ Hoang Đạo Tứ Hoang Đạo
Linh sủng cấp 15 mở. Liên tục hút sinh lực 1 mục tiêu và gây sát thương.
Quyết Luyến Cục Quyết Luyến Cục
Linh sủng cấp 30 mở. Thả ra nhiều quân cờ gây sát thương.
Tinh Vân Bàn Tinh Vân Bàn
Người chơi cấp 25 học. Hiện bàn cờ dưới chân mục tiêu trong 4 giây và tấn công 7 lần.
Giới thiệu linh sủng

Là một trong Ngũ Thượng Tiên, thành chủ của Liên Thành. Biết Vân Nha là sinh tử kiếp của mình nên đã đuổi cô ta đi, vô tình gây nên cái chết của Vân Nha, bản thân mình thì trở nên điên loạn, tàn sát những kẻ vô ý hại chết Vân Nha. Cuối cùng, khi không thể giết được Hoa Thiên Cốt thì tự sát.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 20.540 SL và 2.904 sát thương
2 Tăng 29.720 SL và 6.688 sát thương
3 Tăng 39.560 SL và 7.669 sát thương. Tăng chủ nhân 340 sát thương
4 Tăng 50.668 SL và 8.723 sát thương
5 Tăng 59.252 SL và 9.632 sát thương
6 Tăng 67.812 SL và 10.839 sát thương. Tăng chủ nhân 680 sát thương
7 Tăng 80.540 SL và 11.955 sát thương. Tăng chủ nhân 1.020 sát thương
8 Tăng 90.212 SL và 12.539 sát thương. Tăng chủ nhân 1.360 sát thương
9 Tăng 145.584 SL và 21.188 sát thương. Tăng chủ nhân 1.700 sát thương
10 Tăng 161.256 SL và 21.631 sát thương. Tăng chủ nhân 2.040 sát thương
11 Tăng 177.780 SL và 23.198 sát thương. Tăng 2.380 miễn sát thương
12 Tăng 197.280 SL và 25.239 sát thương. Tăng 2.720 miễn sát thương
13 Tăng 214.624 SL và 26.034 sát thương. Tăng 3.060 miễn sát thương
14 Tăng 236.892 SL và 28.675 sát thương. Tăng 3.366 miễn sát thương
15 Tăng 259.764 SL và 31.648 sát thương. Tăng chủ nhân 3.285 sát thương
16 Tăng 286.388 SL và 34.593 sát thương. Tăng 4.072 miễn sát thương
17 Tăng 312.784 SL và 38.125 sát thương. Tăng chủ nhân 3.975 sát thương
18 Tăng 346.724 SL và 41.976 sát thương. Tăng chủ nhân 4.372 sát thương