1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

NGHÊ MẠN THIÊN

Phẩm chất : Tím
Hệ số căn bản
Sinh lực: [5.023]
Sát thương: [1.268]
Tiên Thuật
Đánh thường Đánh thường
Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công về phía trước, gây sát thương.
Vọng Xuyên Thủy Vọng Xuyên Thủy
Linh sủng cấp 15 mở. Tạo ra 1 trụ nước dưới chân mục tiêu, trong phạm vi sẽ gây nhiều lần sát thương.
Nghê Thường Vũ Y Nghê Thường Vũ Y
Linh sủng cấp 30 mở. Dẫn dụ địch xung quanh, tạo nhiều lần sát thương, sau đó phát nổ cực mạnh.
Quy Nguyên Pháp Quy Nguyên Pháp
Người chơi cấp 25 học. Trong 8 giây né +50%.
Giới thiệu linh sủng

Con gái yêu của Đảo chủ Bồng Lai đảo. Vốn là bạn tốt của Hoa Thiên Cốt, nhưng sự ích kỷ và ghen tức trước Hoa Thiên Cốt mà trở mặt thành thù. Nghê Mạn Thiên chính là kẻ uy hiếp Hoa Thiên Cốt trong Đại hội Tiên Kiếm, cũng là kẻ hắt nước ao Tuyệt Tình lên người nàng, hại Tiểu Cốt bị đày ra man hoang. Sau này, Nghê Mạn Thiên giết chết Đường Bảo, ép Hoa Thiên Cốt hóa thành Yêu Thần, luyện cấm thuật hút sức mạnh của Yêu Thần mà tự sát.

Phi Thăng

Phi thăngThuộc tính
1 Tăng 16.024 SL và 3.876 sát thương
2 Tăng 23.488 SL và 4.447 sát thương
3 Tăng 32.056 SL và 5.028 sát thương. Tăng chủ nhân 204 sát thương
4 Tăng 39.356 SL và 5.560 sát thương
5 Tăng 46.240 SL và 6.158 sát thương
6 Tăng 53.856 SL và 6.840 sát thương. Tăng chủ nhân 408 sát thương
7 Tăng 61.196 SL và 7.733 sát thương. Tăng chủ nhân 612 sát thương
8 Tăng 70.016 SL và 8.113 sát thương. Tăng chủ nhân 816 sát thương
9 Tăng 116.256 SL và 12.972 sát thương. Tăng chủ nhân 1.020 sát thương
10 Tăng 126.160 SL và 13.942 sát thương. Tăng chủ nhân 1.224 sát thương
11 Tăng 142.048 SL và 15.460 sát thương. Tăng 1.428 miễn sát thương
12 Tăng 154.408 SL và 16.080 sát thương. Tăng 1.632 miễn sát thương
13 Tăng 163.608 SL và 17.545 sát thương. Tăng 1.836 miễn sát thương
14 Tăng 197.972 SL và 19.300 sát thương. Tăng chủ nhân 1.629 hỏa công
15 Tăng 217.772 SL và 21.230 sát thương. Tăng chủ nhân 1.792 hỏa công
16 Tăng 239.552 SL và 23.353 sát thương. Tăng chủ nhân 1.971 hỏa công
17 Tăng 263.508 SL và 25.689 sát thương. Tăng 2.688 miễn sát thương
18 Tăng 289.860 SL và 28.258 sát thương. Tăng chủ nhân 2.385 sinh lực