1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Tăng cấp Trang bị

Tính năng


Kỳ sĩ tu tiên xưa nay luôn theo đuổi sức mạnh cao nhất để có thể dễ dàng hiệu triệu chúng tiên, thống lĩnh lục giới. Thế nhưng, sức mạnh không chỉ đến bới tu luyện cảnh giới cao cường mà còn góp phần bới sức mạnh của trang bị trên người mà tạo nên.

 • Để tăng sức mạnh trang bị có 3 cách chính đó là: Cường hóa, Tiến cấpThức tỉnh.
 • Để mở giao diện Tăng cấp trang bị, bằng hữu nhấp chọn trang bị cần tăng cấp.

Hoa Thiên Cốt VNG

Cường hóa trang bị

Hoa Thiên Cốt VNG

 • Cần sử dụng trang bị có phẩm chất Lục, Lam hoặc Khí Linh để làm nguyên liệu cường hóa.
 • Cường hóa sẽ tiêu hao một lượng tiền vàng nhất định.
 • Cường hóa đạt đến các mốc cấp độ sẽ nhận thêm các thuộc tính phụ.
 • Nhân vật VIP 2 trở lên có thể sử dụng Cường Hóa nhanh.
 • Cấp độ cường hóa tối đa = Cấp độ nhân vật x 2.

Tiến cấp trang bị

Hoa Thiên Cốt VNG

 • Tiến cấp sẽ tăng thêm thuộc tính cho trang bị.
 • Tiến cấp sẽ tiêu hao Tinh Thiết và Vàng.
 • Tiến cấp từ cấp độ 5 trở lên sẽ yêu cầu thêm trang bị cùng loại.

Thức tỉnh trang bị

 • Nhân vật cấp 30 sẽ mở tính năng Thức tỉnh trang bị.
 • Số ô Tẩy luyện sẽ tăng theo cấp nhân vật.
 • Mỗi lần Tẩy luyện sẽ tiêu hao 1 Đá Tẩy Luyện, hết Đá Tẩy Luyện sẽ tiêu hao Ngọc, số Ngọc tiêu hao sẽ tăng theo số lần Tẩy Luyện.
 • Chọn Tẩy x10 nếu xuất hiện thuộc tính cam trở lên sẽ tự dừng và lưu.
 • Mỗi ngày có 15 lần Tẩy Luyện, tăng cấp VIP để tăng số lần.
 • Tại phiên bản hiện tại, tính năng Thức tỉnh chưa xuất hiện. Tính năng sẽ được cập nhật trong bản cập nhật tiếp theo.

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.