1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Quyền lợi VIP

Tính năng


Trở thành VIP trong Hoa Thiên Cốt, bằng hữu sẽ sở hữu được các ưu đãi vĩnh viễn khi kích hoạt cấp thông qua Quyền VIP. Ngay sau đây là các chi tiết đặc quyền và các phần thưởng khi trở thành VIP:

Giới thiệu

  • Cấp VIP gồm 10 giai đoạn.
  • Khi mở VIP thành công, sẽ ngay lập tức nhận được các quyền lợi hấp dẫn.
  • Tích lũy điểm VIP đến số lượng nhất định sẽ tăng cấp VIP.
  • Các cấp VIP khi đạt sẽ được lưu lại vĩnh viễn, tăng cấp VIP sẽ nhận thêm nhiều quyền lợi.

Quà phúc lợi VIP

Hoa Thiên Cốt VNG

  • Khi đạt cấp VIP nhất định sẽ có thể mua được Quà VIP tương ứng tại Cửa hàng.
  • Mỗi gói Quà VIP chỉ được mua 1 lần duy nhất.
  • Trong gói Quà VIP chứa rất nhiều quà tặng cực hấp dẫn.
  • Cấp VIP cao có thể mua tất cả các gói Quà VIP cấp thấp hơn.
  • Gói Quà VIP là nơi duy nhất bằng hữu có thể sở hữu những bộ cánh thời trang cực đẹp.
  • Danh sách Quà VIP như sau:
Cấp VIPVật phẩm Quà VIP
VIP 0 1 Đá Bích Hải + 12 Rương Đồng + 12 Chìa Đồng + 15.000 Vàng
VIP 1 1 Đá Khai Cang + 1 Đá EXP Nhỏ + 10 Rương Bạc + 10 Chìa Bạc
+ 20 Dị Hủ Lệnh + 45.000 Vàng
VIP 2 1 Đá Tú Lâm + 1 Đá Băng Thanh + 1 Đá EXP Nhỏ + 20 Rương Bạc
+ 20 Chìa Bạc + 5 Dị Hủ Lệnh + 50.000 Vàng + 88 Tinh Thiết
VIP 3 1 Đá Nhật Viêm + 1 Đá Thổ Diệu + 2 Đá EXP Nhỏ + 30 Rương Bạc
+ 30 Chìa Bạc + 15 Dị Hủ Lệnh + 99.998 Vàng
VIP 4 1 Đá Sâm Tiêu + 2 Đá EXP Nhỏ + 42 Rương Bạc + 42 Chìa Bạc
+ 10 Dị Hủ Lệnh + 140.000 Vàng + 98 Tinh Thiết
VIP 5 1 Kim Mị Ảnh + 5 Đá EXP Vừa + 27 Rương Vàng + 27 Chìa Vàng
+ 20 Dị Hủ Lệnh + 150.000 Vàng + 150 Tinh Thiết
VIP 6 1 Đá Nhục Thụ + 1 Đá EXP Vừa + 15 Thượng Phiêu Phách
+ 33 Rương Vàng + 33 Chìa Vàng + 5 Dị Hủ Lệnh + 230.000 Vàng
VIP 7 1 Phần Thiên Vụ + 1 Đá Túy Phách + 10 Đá EXP Lớn
+ 32 Rương Vàng + 32 Chìa Vàng + 100.000 Vàng
VIP 8 1 Đá Tích Quang + 1 Đá Tử Chúc + 10 Đá EXP Lớn
+ 20 Thượng Phiêu Phách + 45 Rương Vàng + 45 Chìa Vàng
+ 260.000 Vàng + 228 Tinh Thiết
VIP 9 1 Quang Minh Triệu + 1 Đá Vô Tướng + 5 Đá EXP Lớn
+ 29 Thượng Phiêu Phách + 55 Rương Vàng + 55 Rương Vàng
+ 100 Dị Hủ Lệnh + 260.000 Vàng
VIP 10 1 Thiên Giới Huy + 1 Đá Sinh Lực + 10 Đá EXP Lớn
+ 20 Thượng Phiêu Phách + 70 Rương Vàng + 70 Chìa Vàng
+ 800.000 Vàng + 350 Vàng

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.