1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Quyền lợi VIP

Tính năng


Trở thành VIP trong Hoa Thiên Cốt, bằng hữu sẽ sở hữu được các ưu đãi vĩnh viễn khi kích hoạt cấp thông qua Quyền VIP. Ngay sau đây là các chi tiết đặc quyền và các phần thưởng khi trở thành VIP:

Quyền lợiVIP6VIP7VIP8VIP9VIP10
Mua Quà Phúc Lợi VIP tương ứng
Đoạt x5
Cường hóa trang bị
Tặng hoa
Càn quét x5 phó bản
Thêm 1 lần lật thẻ tổng kết
Hủy giới hạn trò chuyện
Mua Quà Vàng
Thể lực tối đa 175 185 200 210 220
Tu hành tối đa 90 95 100 105 110
Khư Đỉnh tối đa +130 +135 +140 +145 +150
Số lần tạo mới Ngọc Dị Hủ Các 85 100 120 140 160
Số lần khiêu chiến Thiên Tầng Tháp 9 10 10 10 10
Lần khiêu chiến Tiên Ma Chiến 7 12 12 12 12
Lần khiêu chiến Trảm Yêu 11 11 11 11 11
Lần dùng Ngọc tu luyện thú cưng 100 115 130 145 160
Lần dùng Ngọc tẩy luyện trang bị 100 115 130 145 160
Lần khiêu chiến PB sư đồ 3 3 3 3 3
Lần khiêu chiến PB sư đồ 10 11 11 11 11
Lần luyện Thần Thú Các tăng 7 8 9 10 11
Hiệu quả buff Hương Liệu tăng 2 2 3 3 3
Số lần vào Vườn tăng 6 6 7 7 7
Bội số Vàng tăng x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Bội số Khí Linh tăng  x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Bội số tu luyện tăng x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Bội số tẩy luyện tăng x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Lần tạo mới Trân Bảo Các tăng 85 100 120 140 160
Tỉ lệ kích hoạt Trân Bảo Các +20% +25% +25% +30% +30%
Số phút mở Trân Bảo Các tăng  60 60 60 60 60
Số lần mua Túi Tiền Lớn 70 80 90 100 110
Số lần mua Thể Lực Đơn-Lớn 11 13 15 17 20
Số lần mua Tu Hành Đơn-Lớn 15 20 20 25 25
Số lần mua Rương Bạc 35 40 45 50 55
Số lần mua Rương Vàng 35 40 45 50 55
Số lần mua Chìa Bạc 35 40 45 50 55
Số lần mua Chìa Vàng 35 40 45 50 55
Số lần mua Túi Khí Linh-Lớn 7 8 9 10 11

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.