1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Quyền lợi VIP

Tính năng


Trở thành VIP trong Hoa Thiên Cốt, bằng hữu sẽ sở hữu được các ưu đãi vĩnh viễn khi kích hoạt cấp thông qua Quyền VIP. Ngay sau đây là các chi tiết đặc quyền và các phần thưởng khi trở thành VIP:

Quyền lợiVIP0VIP1VIP2VIP3VIP4VIP5
Mua Quà Phúc Lợi VIP tương ứng
Đoạt x5
Cường hóa trang bị
Tặng hoa
Càn quét x5 phó bản
Mua Quà Vàng
Thể lực tối đa 110 120 130 140 155 165
Tu hành tối đa 60 65 70 75 80 85
Khư Đỉnh tối đa +100 +105 +110 +115 +120 +125
Số lần tạo mới Ngọc Dị Hủ Các 15 20 30 45 55 70
Số lần khiêu chiến Thiên Tầng Tháp 3 4 5 6 7 8
Lần khiêu chiến Tiên Ma Chiến 7 7 7 7 7 7
Lần khiêu chiến Trảm Yêu 7 7 7 7 9 9
Lần dùng Ngọc tu luyện thú cưng 15 25 40 55 70 85
Lần dùng Ngọc tẩy luyện trang bị 15 25 40 55 70 85
Lần khiêu chiến PB sư đồ 3 3 3 3 3 3
Lần khiêu chiến PB sư đồ - - - 7 8 9
Lần luyện Thần Thú Các tăng 1 2 3 4 5 6
Hiệu quả buff Hương Liệu tăng   1 1 1 1 2
Số lần vào Vườn tăng 5 5 5 5 6 6
Bội số Vàng tăng x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Bội số Khí Linh tăng  x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Bội số tu luyện tăng x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Bội số tẩy luyện tăng x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
Lần tạo mới Trân Bảo Các tăng 15 20 30 45 55 70
Tỉ lệ kích hoạt Trân Bảo Các +5% +10% +10% +15% +15% +20%
Số phút mở Trân Bảo Các tăng  60 60 60 60 60 60
Số lần mua Túi Tiền Lớn 10 20 30 40 50 60
Số lần mua Thể Lực Đơn-Lớn 1 2 3 5 7 9
Số lần mua Tu Hành Đơn-Lớn 5 8 8 10 10 15
Số lần mua Rương Bạc 5 10 15 20 25 30
Số lần mua Rương Vàng 5 10 15 20 25 30
Số lần mua Chìa Bạc 5 10 15 20 25 30
Số lần mua Chìa Vàng 5 10 15 20 25 30
Số lần mua Túi Khí Linh-Lớn 1 2 3 4 5 6

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.