1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Hệ thống Tước Vị

Tính năng


Trong Lục giới, có những người cao cao tại thượng, đứng đầu một giới như Bạch Tử Họa hay Sát Thiên Mạch, còn có những người lại là đệ tử đứng đầu một phái hay một chân nhân ẩn thân đang phiêu lạc thưởng cảnh bồng lai. Mỗi sinh mệnh đều mang cho mình một danh phận nhất định, đó gọi là Tước Vị.

  • Để mở hệ thống Tước vị, bằng hữu có thể chọn Xã Giao > Tước Vị:

Hoa Thiên Cốt VNG

  • Trong một thời điểm, mỗi bằng hữu chỉ có thể mang trên mình một Tước Vị duy nhất.

Hoa Thiên Cốt VNG

  • Khi chọn một Tước Vị sẽ nhận được thêm nhiều thuộc tính và gia tăng sức mạnh cho nhân vật.

Hoa Thiên Cốt VNG

  • Hệ thống Tước Vị được chia thành 8 loại tương ứng với cách nhận khác nhau:
Loại Tước VịCách nhận
Rèn Luyện Vượt qua các ải phó bản sẽ nhận được
Bảng xếp hạng (BXH) Đạt Top Lực chiến, Top cấp độ nhất định
Tu Hành Trảm yêu trừ ma được phong Tước Vị
VIP Đạt cấp VIP được phong Tước Vị
Mị Lực Top BXH tặng hoa có thể nhận được
Thiên Tầng Tháp Đạt thành tích cao trong Thiên Tầng Tháp
Yêu Thần Hiện Thế Tiêu diệt Yêu Thần nhận được
Đấu Tiên Tham gia Đấu Tiên nhận được

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.