1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Bảo vệ tài khoản

Hướng Dẫn


Bảo vệ tài khoản là hình thức hỗ trợ đặc biệt dành cho bằng hữu tham gia Hoa Thiên Cốt bằng hình thức Chơi ngay, giúp có thể khôi phục lại dữ liệu của nhân vật nếu phát sinh tình huống phải xóa và cài lại game. Phương thức thực hiện như sau:

Hoa Thiên Cốt VNG

Để tiến hành bảo vệ tài khoản, bằng hữu chọn Hỗ trợ tại giao diện đăng nhập.

Hoa Thiên Cốt VNG

Có 3 hình thức bảo vệ tài khoản mà Hoa Thiên Cốt hỗ trợ bao gồm:

  • Bảo vệ tài khoản chơi ngay: Bằng hữu đăng ký email bảo vệ tài khoản, hệ thống sẽ tiến hành gửi liên kết xác nhận. Email này sẽ sử dụng cho việc khôi phục lại tài khoản nếu cần thiết.

Hoa Thiên Cốt VNG

  • Khôi phục tài khoản chơi ngay: Sau khi đăng ký thành công Bảo vệ tài khoản chơi ngay, tài khoản chơi ngay của bằng hữu sẽ được gắn liền với địa chỉ email. Trong trường hợp muốn khôi phục tài khoản, bằng hữu chỉ cần chọn và đăng nhập email đã đăng ký là có thể thực hiện.

Hoa Thiên Cốt VNG

  • Khai báo số CMND: Khai báo số Chứng minh Nhân dân để có thể bảo vệ nhân vật của bằng hữu một cách tốt nhất.

Hoa Thiên Cốt VNG

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.